Про заяву ТОВ „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0361-м від 28.11.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2515

Про заяву ТОВ „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0361-м від 28.11.2007)

НР № 0361-м від 28.11.2007

26.10.2011 м. Київ Протокол № 39Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Радищева, 10/14, м. Київ, 03680; директор Євгенія Володимирівна Косаченко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0361-м від 28.11.2007 (супутникове мовлення, логотип: „SHOPping – TV”) у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, логотипа, адреси студії, назви супутникового ретранслятора та назви оператора супутникового ретранслятора, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 05.01.2010), 2, 4 (дата видачі додатків 10.03.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0361-м від 28.11.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ, у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, логотипа, адреси студії, назви супутникового ретранслятора та назви оператора супутникового ретранслятора, зазначивши:
– вихідні дані (логотип) – „SHOPPING TV”;
– оператор супутникового ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція;
– супутниковий ретранслятор – „ASTRA 4A”;
– коефіцієнт корекції помилок (FEC) – ¾;
– адреса студії – вул. Радищева, 10/14, м. Київ.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної ради, логотипа, адреси студії, назви супутникового ретранслятора і назви оператора супутникового ретранслятора – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ, переоформлені додатки 1, 2, 4 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 0361-м від 28.11.2007.
4. При видачі ТОВ „ПІ ЕЛЬ СЕЙЛЗ”, м. Київ, переоформлених додатків 1, 2, 4 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 0361-м від 28.11.2007, додатки 1, 6 (дата видачі додатків 05.01.2010), 2, 4 (дата видачі додатків 10.03.2009) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.
Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак