Про заяву ТОВ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00888-м від 24.05.2016) (ефірне, позивні: «Радіо РОКС-Україна») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2755

Про заяву ТОВ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00888-м від 24.05.2016) (ефірне, позивні: «Радіо РОКС-Україна»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль (місцезнаходження: вул. Камінна, 5, приміщ. 13, м. Тернопіль, 46001; директор Альона Петрівна Буслович), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 (ефірне, місцеве радіомовлення з використанням частоти 103,5 МГц у м. Тернополі, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною адреси, оформленням програмної концепції мовлення відповідно до рішення Національної ради від 05.10.2016 № 2140, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:1. Переоформити бланк ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 (дата видачі бланка ліцензії 24.05.2016), додатки 4, 5 (дата видачі додатків 24.05.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 ТОВ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль, у зв’язку з перейменуванням вулиці – зміною адреси ТРО та студії, оформленням програмної концепції мовлення відповідно до рішення Національної ради від 05.10.2016 № 2140, зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення;
– адреса студії – вул. Камінна, 5, приміщ. 13, м. Тернопіль, 46001.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: перейменування вулиці – зміна адреси ТРО та студії, оформлення програмної концепції мовлення відповідно до рішення Національної ради від 05.10.2016 № 2140 – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль, переоформлені бланк ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 та додатки 4, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016.4. При видачі ТОВ «РАДІО ТОН», м. Тернопіль, переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 та додатків 4, 5 до ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 попередні бланк ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 (дата видачі бланка ліцензії 24.05.2016), додатки 4, 5 (дата видачі додатків 24.05.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00888-м від 24.05.2016 вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2755Програмна концепція мовлення ТОВ «РАДІО ТОН», м. ТернопільЗагальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 24 години на добу, 100%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100%;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою


не менше 25%


не менше 25%


не менше 25%


іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


не менше 60%


не менше 60%


не менше 60%___________
*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Формат: розважально-інформаційний;

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу (год., хв./добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


15 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі


15 хвилин3


Науково-просвітницькі передачі


15 хвилин4


Розважальні передачі


17 годин 05 хвилин5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування ________________________(вказати тематичне спрямування)

___________
*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк