Про заяву ТОВ „РІАК-інформ”, м. Іллічівськ Одеської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 1207-м від 16.06.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 382

Про заяву ТОВ „РІАК-інформ”, м. Іллічівськ Одеської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 1207-м від 16.06.2004)

НР № 1207-м від 16.06.2004

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „РІАК-інформ”, м. Іллічівськ Одеської обл. (юридична та фактична адреси: площа Праці, 6, м. Іллічівськ, Одеська обл., 68000; генеральний директор Борис Леонідович Замчинський), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 1207-м від 16.06.2004 (ефірне місцеве телебачення, 7 ТВК у м. Одесі, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення – 12 годин на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 63%), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 1207-м від 16.06.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю „РІАК-інформ”, м. Іллічівськ Одеської обл., з використанням 7 ТВК у м. Одесі, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „РІАК”;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення.
2. Оператор телекомунікацій – Одеський ОРТПЦ.
3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
4. Зобов’язати ТОВ „РІАК-інформ”, м. Іллічівськ Одеської обл., забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.
5. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 1207-м від 16.06.2004. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередній додаток 1 до ліцензії на мовлення НР № 1207-м від 16.06.2004 вважається недійсним та вилучається.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, правового забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки