Про заяву ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0417-п від 14.05.2002) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 337

Про заяву ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0417-п від 14.05.2002)

НР № 0417-п від 14.05.2002

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Радіотехнічна лабораторія”, м. Павлоград Дніпропетровської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Кравченка, буд. 2, кв. 39, м. Павлоград Дніпропетровської обл., 51400; директор Володимир Володимирович Лобко), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0417-п від 14.05.2002 у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 76 каналів, збільшенням кількості програм до 78, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків 19.11.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0417-п від 14.05.2002 Товариства з обмеженою відповідальністю „Радіотехнічна лабораторія”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 76 каналів, збільшенням кількості програм до 78 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:
– ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 78 програм – 76 каналів.
2. Затвердити ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0417-п від 14.05.2002.
7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0417-п від 14.05.2002 ТОВ „РТЛ”, м. Павлоград Дніпропетровської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 6 та 7 (дата видачі додатків 19.11.2007) вважаються недійсними та вилучаються.
8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток