РІШЕННЯ №141

Про заяву ТОВ «РИБАЛКА-ТВ, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01439-м від 19.11.2018) (cупутникове, логотип: «об’єктом знака є позначення у білому виконанні. Зображувальним елементом є стилізоване профільне зображення риби у вигляді двох трикутників та двох вертикальних ліній поміж ними.»)

ЗАСІДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ВІД 16 Лютого 2023 РОКУ