Про заяву ТОВ „Теле-радіокомпанія „Юніо Плюс”, м. Луганськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0585-м від 25.12.2001) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 333

Про заяву ТОВ „Теле-радіокомпанія „Юніо Плюс”, м. Луганськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0585-м від 25.12.2001)

НР № 0585-м від 25.12.2001

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву ТОВ „Теле-радіокомпанія „Юніо Плюс”, м. Луганськ (юридична та фактична адреси: вул. Магнітогорська, 2, к. 411-416, м. Луганськ, 91011; директор Костянтин Анатолійович Єрьомін), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0585-м від 25.12.2001 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 100,4 МГц у м. Луганську, Р=1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська не менше 75%) у зв’язку зі зміною власників, складу керівних та наглядових органів, позивних, програмної концепції мовлення, керуючись статтями 23, 27, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи рішення Національної ради від 01.12.2010 № 1684, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 3, 4 (дата видачі додатків 22.11.2010), 2 (дата видачі додатка 21.05.2008), 7 (дата видачі додатка 24.12.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0585-м від 25.12.2001 Товариства з обмеженою відповідальністю „Теле-радіокомпанія „Юніо Плюс”, м. Луганськ, у зв’язку зі зміною власників, складу керівних та наглядових органів, позивних, програмної концепції мовлення, зазначивши в ліцензії:
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Радіо Рокс – Україна”;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „Теле-радіокомпанія „Юніо Плюс”, м. Луганськ, переоформлені додатки 1, 2, 3, 4, 7 до ліцензії на мовлення НР № 0585-м від 25.12.2001.
4. При видачі переоформлених додатків ТОВ „Теле-радіокомпанія „Юніо Плюс”, м. Луганськ, додатки 1, 3, 4 (дата видачі додатків 22.11.2010), 2 (дата видачі додатка 21.05.2008), 7 (дата видачі додатка 24.12.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0585-м від 25.12.2001 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток