Про заяву ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл.,щодо переоформлення ліцензії (НР № 2059 від 27.01.2005) та видачі ліцензії на мовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2514

Про заяву ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл.,щодо переоформлення ліцензії (НР № 2059 від 27.01.2005) та видачі ліцензії на мовлення

НР № 2059 від 27.01.2005

26.10.2011 м. Київ Протокол № 39Розглянувши заяву ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл. (юридична та фактична адреси: вул. Дніпропетровська, 6, м. Красноармійськ, Донецька обл., 85300; виконавчий директор Віктор Володимирович Прилепський), про переоформлення ліцензії НР № 2059 від 27.01.2005 (ефірне місцеве телебачення з використанням 50 ТВК у м. Красноармійську Донецької обл., потужність передавача – 0.1 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська 60%) у зв’язку зі зміною юридичної адреси власника ПП «Дніпро-Донбас-1», програмної концепції мовлення, банківських реквізитів компанії, керуючись статтями 23, 27, 28, 31, 35, 37 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити ліцензію НР № 2059 від 27.01.2005 ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл., у зв’язку зі зміною юридичної адреси власника ПП «Дніпро-Донбас-1», програмної концепції мовлення, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): “КАПРІ”;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 години на добу.
2. Оператор телекомунікацій – ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл.
3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл., плату за внесення зміни до ліцензії, яка не впливає на розмір ліцензійного збору: зміна юридичної адреси власника ПП «Дніпро-Донбас-1», програмної концепції мовлення – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл., переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін – до 27.01.2012.
5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 2059 від 27.01.2005 вважається недійсною та вилучається.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку, правового забезпечення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.
Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток 1
до рішення Національної ради
26.10.2011 № 2514


Програмна концепція мовлення
ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл.


I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 75%;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100%;
ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): просвітницько-інформаційний. Фільмопоказ;
V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


3 години


3 години


3 години
2


Культурно-мистецькі передачі


1 година


1 година


1 година
3


Науково-просвітницькі передачі


3 години


3 години


3 години
4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


1 година


1 година


1 година
5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі


2 години


2 години


2 години
7


Фільмопоказ /для телебачення/


12 годин12 годин
8


Інше:Реклама
40 хвилин
40 хвилин
40 хвилин
елементи оформлення ефіру


5 хвилин


5 хвилин


5 хвилин
анонси


30 хвилин


30 хвилин


30 хвилин
телеторгівля


45 хвилин


45 хвилин


45 хвилин
Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління /підпис/ О. Кривша
Додаток 2
до рішення Національної ради
26.10.2011 № 2514


Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ “Телебачення “КАПРІ”, м. Красноармійськ Донецької обл.


Територіальна категорія мовлення: місцеве

№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота/


канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


вул. Дніпропетровська, 6, м. Красноармійськ


50 ТВК


0,1


м. КрасноармійськНачальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/ Т. Мироненко