Про заяву ТОВ „Телеканал „МЕГА”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0033-м від 19.01.2006) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1358

Про заяву ТОВ „Телеканал „МЕГА”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0033-м від 19.01.2006)

НР № 0033-м від 19.01.2006

14.07.2011 м. Київ Протокол № 23

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телеканал „МЕГА”, м. Київ (юридична адреса: вул. М. Донця, 12-а, м. Київ, 03126; фактична адреса: вул. Воровського, 22, м. Київ, 01601; генеральний директор Костянтин Борисович Стрюков), про переоформлення ліцензії на мовлення
НР № 0033-м від 19.01.2006 (ефірне телебачення: мережа з 20 телеканалів у 20 містах, обсяг мовлення – по 24 години на добу; мова: українська, територіальна категорія мовлення – регіональне) у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми власності та назви, фактичної адреси ТРК, банківських реквізитів, керівних та наглядових органів, програмної концепції мовлення, уточненням території розповсюдження програм, місцезнаходження передавача на 55 ТВК у м. Конотопі Сумської області, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновок УДЦР №ТБ-13590978, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0033-м від 19.01.2006 Відкритого акціонерного товариства „Київтелемонтаж”, м. Київ, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми власності та назви, фактичної адреси ТРК, керівних та наглядових органів, програмної концепції мовлення, уточненням території розповсюдження програм, місцезнаходження передавача на 55 ТВК у м. Конотопі Сумської області, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): зображення у вигляді стилізованої літери „М” кириличної абетки;
– програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: по 24 години на добу.

2. Оператори телекомунікацій – Концерн РРТ, м. Київ; ДП РТПЦ АР Крим, м. Сімферополь; ДП Харківський ОРТПЦ, м.Харків.

3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „Телеканал „МЕГА”, м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно-правової форми власності та назви, фактичної адреси ТРК, керівних та наглядових органів, програмної концепції мовлення, уточнення території розповсюдження програм, місцезнаходження передавача на 55 ТВК у м. Конотопі Сумської області – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „Телеканал „МЕГА”, м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін – по 19.01.2016.

5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 0033-м від 19.01.2006 вважається недійсною та вилучається.

6. Зобов’язати ТОВ „Телеканал „МЕГА”, м. Київ, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, правового забезпечення.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак