Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00118-п від 21.10.2013) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2668

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00118-п від 21.10.2013)

НР № 00118-п від 21.10.2013


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45
Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ (місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Сім’ї Хохлових, буд. 15-а, офіс 502, м. Київ, 04119; директор Бутченко Андрій Віталійович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послугиНР № 00118-п від 21.10.2013 у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єкта господарювання та технології розповсюдження програм, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада вирішила:1.Переоформити додаток (дата видачі додатка 04.06.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00118-п від 21.10.2013ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження суб’єкта господарювання та технології розповсюдження програм, зазначивши:-технології розповсюдження програм – аналогова та цифрова.2.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».3.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиТОВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання та технології розповсюдження програм – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.4.Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видатиТОВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, додаток до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00118-п від 21.10.2013.5.При видачі переоформленого додатка до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00118-п від 21.10.2013 ТОВ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, додаток (дата видачі додатка 04.06.2015) вважається недійсним та вилучається.6.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. Ільяшенко