Про заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00639-м від 12.09.2011) (багатоканальне, логотип: «∑ Сигма») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2749

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00639-м від 12.09.2011) (багатоканальне, логотип: «∑ Сигма»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл. (місцезнаходження: просп. Нахімова, 170, м. Маріуполь, Донецька обл., 87525; директор Руслан Володимирович Пахомов), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00639-м від 12.09.2011 (багатоканальне місцеве телебачення, багатоканальна телемережа МХ-5 – 1 канал у м. Маріуполі Донецької обл., обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2602 «Про заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00639-м від 12.09.2011)», Національна рада вирішила:1. Переоформити додаток 4 (дата видачі додатка 26.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00639-м від 12.09.2011 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (багатоканальне телебачення, багатоканальна телемережа МХ-5 у Донецькій обл. – 1 канал у м. Маріуполі), з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта (N=200), який враховує територіальні особливості розповсюдження програм, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення.3. Після сплати ліцензійних зборів відповідно до цього рішення та рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2602, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., переоформлений додаток 4 до ліцензії на мовлення НР № 00639-м від 12.09.2011.4. При видачі переоформленого додатка 4 до ліцензії на мовлення НР № 00639-м від 12.09.2011 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл., попередній додаток 4 (дата видачі додатка 26.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00639-м від 12.09.2011 вважається недійсним та вилучається.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2749Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СИГМА», м. Маріуполь Донецької обл.Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: розважальний, науково-просвітницький;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


3 години2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


6 годин4


Розважальні передачі


3 години5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


55 хвилин6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


3 години8


Передачі іншого тематичного спрямування

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.Конкурсні умови залишаються без змін.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк