Про заяву ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2740

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ (місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Червоногвардійська,буд. 27-а, м. Київ, 02094; директор Жолинський Віктор Болеславович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна радавирішила:1.Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги, на підставі наданої інформації:-кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 76 програм – 73 канали;
-оператор телекомунікацій – ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ;
-місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – вул. Юрія Шумського, буд. 1-а, м. Київ;
-строк дії ліцензії – 10 років.2.Затвердити ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.3.Затвердити ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.4.Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послугиТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, зазначити:-територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –Дарницький та Печерський райони м. Києва;
-загальна кількість програм програмної послуги – 76, із них вітчизняних програм – 63;
-технологія розповсюдження програм – аналогова.5.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» провайдер програмної послуги ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»,м. Київ, зобов’язаний з 01.01.2017 року склад універсальної програмної послуги привести у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги.6.Провайдер програмної послуги ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»,м. Київ, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.7.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – Дарницький та Печерський райони м. Києва; кількість програм – 76, кількість вітчизняних програм – 63, коефіцієнти врахування територіальних особливостей розповсюдження програм: N= 100 для Дарницького р-ну м. Києва, N= 50 для Печерського р-ну м. Києва, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.8.Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги.9.У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Жолинський Віктор Болеславович, Жолинська Ірина Вікторівна, Шкула Олег Володимирович.10.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2740ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Києві
у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


2


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


4


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


3.


7


ТОВ «Гравіс-Кіно»


4.


9


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


5.


11


ТОВ «ТРК «Україна»


6.


25


ТОВ «Телеканал «Тоніс»


7.


58


ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс»


8.


30


КП КМР «Телекомпанія «Київ»


9.


32


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


10.


35ТОВ «Гравіс»


11.


37


ТОВ «Телестудія «Служба інформації»


12.


40


ТОВ «Телеодин»


13.


42


ПрАТ «ТК «ТЕТ»


14.


48


ТОВ «ТРК «Експрес-інформ»


15.


50


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


16.


52


ТОВ «Новий канал»


17.


56


ТОВ «ТРК «Купол»


18.


27


ТОВ «ТРК «Академія» / ТК «Сатурн» у формі ТОВ
Загальна кількість програм програмної послуги – 76, кількість вітчизняних програм – 63.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець