Рішення номер 831

Про заяву ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Дарницький та Шевченківський р-ни м. Києва)

27.04.2011 м. Київ Протокол № 14

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телевсесвіт”, м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Ревуцького, 5-а, м. Київ, 02091; директор Олексій Валентинович Рабишко), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” і рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада вирішила:
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Телевсесвіт”, м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 41 програми – 40 каналів;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 208820;
– територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – Дарницький та Шевченківський райони м. Києва;
– оператор телекомунікацій – ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ;
– місцезнаходження головної станції – вул. Р. Окіпної, буд. 2, м. Київ;
– строк дії ліцензії – 10 років.
2. Затвердити ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – Дарницький та Шевченківський р-ни м. Києва; кількість програм – 41, кількість вітчизняних програм – 41, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (N=200), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
6. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, ліцензію провайдера програмної послуги.
7. Внести ТОВ „Телевсесвіт”, м. Київ, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток