Про заяву ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0723-п від 16.06.2009) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 338

Про заяву ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0723-п від 16.06.2009)

НР № 0723-п від 16.06.2009

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіомовне інформаційне „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим (місцезнаходження юридичної особи: будинок 52, квартира 35, м. Щолкіне, АР Крим, 98213; директор Юрій Володимирович Сідельников), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0723-п від 16.06.2009 у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми суб’єкта господарювання та оператора телекомунікацій, збільшенням кількості програм до 23, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада вирішила:
1. Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0723-п від 16.06.2009 Телерадіомовного інформаційного Акціонерного товариства закритого типу „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми суб’єкта господарювання та оператора телекомунікацій, збільшенням кількості програм до 23, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:
– ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 23 програм – 20 каналів;
– оператор телекомунікацій – ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим.
2. Затвердити ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Зобов’язати ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, впродовж 3-х місяців надати до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення документальні підтвердження ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку України на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж).
6. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „ТІ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, ліцензію провайдера програмної послуги, термін дії – по 16.06.2019, відповідно до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0723-п від 16.06.2009.
8. При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги ліцензія НР № 0723-п від 16.06.2009 ТІ АТЗТ „ТРІО”, м. Щолкіне, АР Крим, вважається недійсною та вилучається.
9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток