Про заяву ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., щодо переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення (НР № 1626 від 20.05.2004) та видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1227

Про заяву ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., щодо переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення (НР № 1626 від 20.05.2004) та видачі ліцензії провайдера програмної послуги

НР № 1626 від 20.05.2004

22.06.2011 м. Київ Протокол № 20

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю телекомпанії „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Комсомольська, 38, 23, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., 26334; директор Володимир Олександрович Вергелес), про переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення НР № 1626 від 20.05.2004 у зв’язку зі зміною назви суб’єкта господарювання, оператора телекомунікацій, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 30 каналів, збільшенням кількості програм до 31, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2, від 23.02.2011 № 360, Національна рада вирішила:
1. Переоформити ліцензію на право користування каналами мовлення НР № 1626 від 20.05.2004 Телекомпанії „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., у зв’язку зі зміною назви суб’єкта господарювання, оператора телекомунікацій, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 30 каналів, збільшенням кількості програм до 31, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, та видати ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 31 програми – 30 каналів;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 1270 (без змін);
– територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. (без змін);
– оператор телекомунікацій – ТОВ „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл;
– місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – вул. Комсомольська, 38, 23, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
2. Затвердити ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна назви суб’єкта господарювання, оператора телекомунікацій, збільшення ресурсу багатоканальної телемережі до 30 каналів, кількості програм до 31, зміна загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесенні зміни, видати ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., ліцензію провайдера програмної послуги (строк дії ліцензії залишається без змін – по 20.05.2014).
7. При видачі ліцензії провайдера програмної послуги ТОВ ТК „Радіус”, смт Завалля Гайворонського р-ну Кіровоградської обл., ліцензія на право користування каналами мовлення НР № 1626 від 20.05.2004 вважається недійсною та вилучається.
8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток