Про заяву ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0085-м від 07.12.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 857

Про заяву ТОВ «ТРК «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0085-м від 07.12.2004)

НР № 0085-м від 07.12.2004


17.04.2013 м. Київ Протокол № 13Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк (юридична адреса: вул. Р. Люксембург, 26-а, м. Донецьк, 83050, фактична адреса: просп. Звільнення Донбасу, 8-б, м. Донецьк, 83048; директор Давид Геннадійович Білик), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0085-м від 07.12.2004 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 101,6 МГц у м. Донецьку, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною позивних та програмної концепції мовлення, керуючись статтями 31, 28 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:1. Переоформити додатки 1, 7 (дата видачі додатків 14.11.2012), 2 (дата видачі додатка 22.04.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0085-м від 07.12.2004 ТОВ «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, у зв’язку зі зміною позивних та програмної концепції мовлення, зазначивши:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення;
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – «EUROPA PLUS».2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна позивних та програмної концепції мовлення – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, переоформлені додатки 1, 2, 7 до ліцензії на мовлення НР № 0085-м від 07.12.2004.4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 7 ТОВ «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк, додатки 1, 7 (дата видачі додатків 14.11.2012), 2 (дата видачі додатка 22.04.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0085-м від 07.12.2004 вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення, контрольно-аналітичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради/підпис/В. МанжосовЗаступник голови Національної ради/підпис/Л. МудракДодаток
до рішення Національної ради
17.04.2013 № 857
Програмна концепція мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк (вихідні)I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: —;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 17 годин на добу, 71%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 17 годин на добу, 71%;
ІV. Максимальна частка аудіо продукту іноземного виробництва: 7 годин на добу, 29%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-розважальний;
VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення:


Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


16 хвилин


16 хвилин


16 хвилин
2


Культурно-мистецькі передачі3


Науково-просвітницькі передачі4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


19 годин


46 хвилин


12 годин


46 хвилин


12 годин


46 хвилин
7 годин

5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі7


Фільмопоказ /для телебачення/8


Інше:Реклама
2 години


30 хвилин
2 години


30 хвилин
2 години


30 хвилин
елементи оформлення ефіру


45 хвилин


45 хвилин


45 хвилин
анонси


43 хвилини


43 хвилини


43 хвилини
телеторгівля

Програмна концепція мовлення ТОВ «Телерадіокомпанія «ДОНЕЦЬК ФМ», м. Донецьк(будні)I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: —;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 17 годин на добу, 71%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 17 годин на добу, 71%;
ІV. Максимальна частка аудіо продукту іноземного виробництва: 7 годин на добу, 29%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-розважальний;
VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення:

Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


37 хвилин


37 хвилин


37 хвилин
2


Культурно-мистецькі передачі3


Науково-просвітницькі передачі


53 хвилини


53 хвилини


53 хвилини
4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


19 годин


12 годин


12 годин7 годин

5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі7


Фільмопоказ /для телебачення/8


Інше:Реклама
2 години


30 хвилин
2 години


30 хвилин
2 години


30 хвилин
елементи оформлення ефіру


30 хвилин


30 хвилин


30 хвилин
анонси


30 хвилин


30 хвилин


30 хвилин
телеторгівля
Начальник контрольно-аналітичного управління /підпис/О. Левчук