Про заяву ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00184-м від 19.02.2010) (ефірне, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1255

Про заяву ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00184-м від 19.02.2010) (ефірне, позивні: «ВЕСТИ.РАДИО»)


13.08.2015 м. Київ Протокол № 24Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ (місцезнаходження: пл. Спортивна, 1-а, м. Київ, 01601; директор Дмитро Григорович Кугут), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00184-м від 19.02.2010 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Києві, потужність передавача – 2,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною власників, пов’язаних осіб та місцезнаходження ТРО, керуючись статтями 24, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи рішення Національної ради від 21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 680/27125, Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00184-м від 19.02.2010 (дата видачі бланка ліцензії 30.03.2015) та додаток 1 (дата видачі додатка 03.09.2014) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ДИВОСВІТ», м. Київ, у зв’язку зі зміною власників, пов’язаних осіб та місцезнаходження ТРО.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна власників, пов’язаних осіб та місцезнаходження ТРО – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення НР № 00184-м та додаток 1 до ліцензії на мовлення НР № 00184-м від 19.02.2010.4. При видачі ТОВ «ТРК «ДИВОСВІТ», м. Київ, переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00184-м від 19.02.2010 та додатка 1 до ліцензії на мовлення, попередня ліцензія на мовлення НР № 00184-м від 19.02.2010 (дата видачі бланка ліцензії 30.03.2015) та додаток 1 (дата видачі додатка 03.09.2014) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Перший заступник голови Національної ради/підпис/О. Герасим’юкВідповідальний секретар/підпис/К. Котенко