Про заяву ТОВ “ТРК „Галактика-Плюс”, м. Прилуки Чернігівської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0285-м від 07.04.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 343

Про заяву ТОВ “ТРК „Галактика-Плюс”, м. Прилуки Чернігівської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0285-м від 07.04.2004)

НР № 0285-м від 07.04.2004

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія „Галактика-Плюс”, м. Прилуки Чернігівської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Пирятинська, 129, м. Прилуки Чернігівської обл., 17500; директор Оксана Миколаївна Нагорна), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0285-м від 07.04.2004 (ефірне радіомовлення: частота 102.0 МГц у м. Прилуках Чернігівської обл., потужність передавача – 1.0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська, місцеве мовлення), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0285-м від 07.04.2004 ТОВ “Телерадіокомпанія „Галактика-Плюс”, м. Прилуки Чернігівської обл., з використанням частоти 102.0 МГц у м. Прилуках Чернігівської обл., потужність передавача – 1.0 кВт, зазначивши у ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Галактика плюс”;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: 24 години на добу.
2. Оператор телекомунікацій – ТОВ “Телерадіокомпанія „Галактика-Плюс”, м. Прилуки Чернігівської обл.
3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0285-м від 07.04.2004. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередні додатки 1 та 6 до ліцензії на мовлення НР № 0285-м від 07.04.2004 вилучаються та вважаються недійсними.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки