Про заяву ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 371

Про заяву ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Галстрім”, м. Івано-Франківськ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Чорновола, 4-а, м. Івано-Франківськ, 76000; директор Наталія Володимирівна Журба), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 14, 17, 18, 19 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” та рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада вирішила:
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 45 програм – 44 канали;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 4333;
– територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – м. Жидачів Львівської обл.;
– місцезнаходження головної (базової) станції, ретранслятора, передавача мультиплексу – вул. Мазепи, 28, м. Жидачів Львівської обл.;
– строк дії ліцензії – 10 років.
2. Затвердити ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
6. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, ліцензію провайдера програмної послуги.
7. Внести ТОВ „ТРК „Галстрім”, м. Івано-Франківськ, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток