Про заяву ТОВ „ТРК „Класик Радіо”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0687-м від 22.09.2008) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 377

Про заяву ТОВ „ТРК „Класик Радіо”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0687-м від 22.09.2008)

НР № 0687-м від 22.09.2008

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву ТОВ „Телерадіокомпанія „Класик Радіо”, м. Київ (юридична адреса: вул. Сім’ї Хохлових, 15-б, кім. 220, м. Київ, 04119, фактична адреса: вул. В. Хвойки, 15/15, м. Київ, 04655; директор Ольга Вікторівна Новікова), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0687-м від 22.09.2008 (ефірне регіональне радіомовлення з використанням 5 частот, обсяг мовлення по 24 години на добу, мова: українська не менше 75%) у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, збільшенням потужності 3-х передавачів: у м. Маріуполі на частоті 104,6 МГц з 0,1кВт до 0,5 кВт, у м. Харкові на частоті 89,3 МГц з 0,25 кВт до 0,5 кВт, у м. Хмельницькому на частоті 107,1 МГц з 0,1 кВт до 0,5 кВт, зміною території розповсюдження програм, зміною адреси встановлення передавача у
м. Харкові, керуючись статтями 23, 27, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновки УДЦР
№ ДВЧ-13141228, № ДВЧ-13631162, № ДВЧ-13681173, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 26.04.2010), 2 (дата видачі додатка 05.05.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0687-м від 22.09.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Класик Радіо”, м. Київ, у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, збільшенням потужності 3-х передавачів: у м. Маріуполі на частоті 104,6 МГц з 0,1кВт до
0,5 кВт, у м. Харкові на частоті 89,3 МГц з 0,25 кВт до 0,5 кВт, у м. Хмельницькому на частоті 107,1 МГц з 0,1 кВт до 0,5 кВт, зміною території розповсюдження програм, зміною адреси встановлення передавача у м. Харкові та уточненням території розповсюдження програм у м. Львові, зазначивши в ліцензії:
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком до рішення.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „Телерадіокомпанія „Класик Радіо”, м. Київ, переоформлені додатки 1, 2, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0687-м від 22.09.2008.
4. При видачі переоформлених додатків ТОВ „Телерадіокомпанія „Класик Радіо”, м. Київ, додатки 1, 6 (дата видачі додатків 26.04.2010), 2 (дата видачі додатка 05.05.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0687-м від 22.09.2008 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, фінансово-економічне та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток