Про заяву ТОВ „ТРК „Контакт”, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0392-м від 19.09.2002) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 334

Про заяву ТОВ „ТРК „Контакт”, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0392-м від 19.09.2002)

НР № 0392-м від 19.09.2002

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Контакт”, м. Запоріжжя (юридична та фактична адреси: вул. Сєдова, 12, м. Запоріжжя, 69044; директор Геннадій Олександрович Рекалов), про переоформлення ліцензії НР № 0392-м від 19.09.2002 (ефірне радіомовлення: 104,5 МГц у м. Запоріжжі, 101,0 МГц у м. Бердянську,
104,7 МГц у м. Мелітополі, потужність передавачів – по 1,0 кВт, обсяг мовлення – по 24 години на добу, мова: українська не менше 75%, територіальна категорія мовлення – місцеве) у зв’язку зі зміною власників та розподілу часток статутного фонду, керуючись статтями 27, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1 (дата видачі додатка 18.09.2009), 3 (дата видачі додатка 19.12.2007) до ліцензії на мовлення НР № 0392-м від 19.09.2002 Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Контакт”, м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною власників та розподілу часток статутного фонду.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „ТРК „Контакт”, м. Запоріжжя, переоформлені додатки 1, 3 до ліцензії на мовлення НР № 0392-м від 19.09.2002.
4. При видачі переоформлених додатків ТОВ „ТРК „Контакт”, м. Запоріжжя, додатки 1 (дата видачі додатка 18.09.2009), 3 (дата видачі додатка 19.12.2007) до ліцензії на мовлення НР № 0392-м від 19.09.2002 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І.Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак