Про заяву ТОВ «ТРК КРАЄВИД», м. Миколаїв, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00324-п від 10.11.2008, м. Миколаїв) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2767

Про заяву ТОВ «ТРК КРАЄВИД», м. Миколаїв, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00324-п від 10.11.2008, м. Миколаїв)

НР № 00324-п від 10.11.2008, м. Миколаїв


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв (місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Защука, буд. 27/1,м. Миколаїв, 54020; директор Молчанов В’ячеслав Євгенійович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00324-п від 10.11.2008 у зв’язку зі збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 81 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада вирішила:1.Переоформити додаток (дата видачі додатка 22.12.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00324-п від 10.11.2008 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв, у зв’язку зі збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 81 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши:-загальна кількість програм програмної послуги – 81, із них вітчизняних програм – 54.2.Затвердити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв, загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.3.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».4.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення загальної кількості програм програмної послуги та зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.5.Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видатиТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв, додаток до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00324-п від 10.11.2008.6.При видачі переоформленого додатка до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00324-п від 10.11.2008 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв, додаток (дата видачі додатка 22.12.2015) вважається недійсним та вилучається.7.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2767ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КРАЄВИД», м. Миколаїв, у складі програмної послуги в
м. Миколаєві у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


2


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


2.


7


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


3.


10


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


4.


21


ТОВ «ТРК «Україна»


5.


25


ТОВ «Новий канал»


6.


29


ТОВ «Телеканал «ТОНІС»


7.


31


КП «ТРК «Март» / НТКУ


8.


33


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


9.


35


ТОВ «ТРК «Сатурн» / ТОВ «ТРК «НІС-ТВ»


10.


37


ТОВ «ТРК «ТАК ТВ+»


11.


40


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


12.


42


ТОВ «Телестудія «Служба інформації»


13.


47


ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс»


14.


50


ПІІ у формі ТОВ «ТРК «НБМ»


15.


52


ТОВ «Телеодин»


16.


57


ПрАТ «Телеканал «ТЕТ»
Загальна кількість програм програмної послуги – 81, кількість вітчизняних програм – 54.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець