Про заяву ТОВ «ТРК «ЛАВАНДА», м. Одеса, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00417-м від 26.01.2007) (кабельне, логотип: «STV») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2772

Про заяву ТОВ «ТРК «ЛАВАНДА», м. Одеса, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00417-м від 26.01.2007) (кабельне, логотип: «STV»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса (місцезнаходження: вул. Дерибасівська, 12, офіс 11, м. Одеса, 65026; директор Тетяна Юріївна Камінська), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00417-м від 26.01.2007 (кабельне мовлення, логотип: «STV»), керуючись статтями 31, 33, 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, зазначення пов’язаних осіб, Національна рада вирішила:1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00417-м від 26.01.2007 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса, у багатоканальних телемережах ТОВ «Сана-плюс», м. Одеса, ТК «Чорне море» у вигляді ТОВ, м. Одеса, ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка Одеської обл., ПП «ТРК АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ФОП Сопачової І. О., м. Южне Одеської обл., з урахуванням зазначення пов’язаних осіб, зазначивши у ліцензії:– вид мовлення: кабельне;
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «STV»;
– строк дії ліцензії: 10 років;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 24 години на добу;
– оператори телекомунікацій – згідно з додатком 2 до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. Одеса, ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальної телемережі) – згідно з додатком 2 до рішення) з урахуванням обсягу мовлення – по 24 години на добу, коефіцієнта врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальних одиниць: N= згідно з додатком 2 до рішення, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення.3. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати ліцензійного збору за продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 00417-м від 26.01.2007. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР № 00417-м від 26.01.2007 вважається недійсною.4. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити такого кінцевого бенефіціарного власника (контролер): Камінська Тетяна Юріївна.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2772
Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЛАВАНДА», м. ОдесаЗагальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 8 годин на добу, 33%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 19 годин на добу, 79%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 5 годин на добу, 21%;Формат: розважально-інформаційний, фільмопоказ;Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


2 години 30 хвилин


2 години 30 хвилин


2


Культурно-мистецькі передачі


2 години


1 година 30 хвилин


3


Науково-просвітницькі передачі


2 години


1 година 30 хвилин


4


Розважальні передачі


3 години 50 хвилин


1 година 30 хвилин


5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


45 хвилин


45 хвилин


6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


4 години 31 хвилина8


Передачі іншого тематичного спрямування


Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2772