Рішення номер 803

Про заяву ТОВ – ТРК „Міст ТБ”, м. Львів, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0905-м від 23.06.2004)

НР № 0905-м від 23.06.2004

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю – телерадіокомпанії „Міст ТБ”, м. Львів (юридична адреса: вул. Сихівська, 8, м. Львів, 79066, фактична адреса: вул. Високий Замок, 4, м. Львів, 79006; генеральний директор Євген Георгійович Грідін), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0905-м від 23.06.2004 (ефірне мовлення з використанням 12 ТВК у м. Львові, Р=1,0 кВт, загальний обсяг мовлення 4 години на добу у відрізках часу, мова – українська, територіальна категорія мовлення: місцеве), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0905-м від 23.06.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю – телерадіокомпанії „Міст ТБ”, м. Львів, з використанням 12 ТВК у м. Львові, Р=1,0 кВт, зазначивши у ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „zik” (виконані буквами латинської абетки звичайним шрифтом світлим написанням на тлі зображувальних елементів – прямокутників вертикальної орієнтації);
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.

2. Оператор телекомунікацій – Концерн РРТ.

3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0905-м від 23.06.2004. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередні додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0905-м від 23.06.2004 вилучаються та вважаються недійсними.

5. Зобов’язати ТОВ – ТРК „Міст ТБ”, м. Львів, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток