Про заяву ТОВ „ТРК „Радіо-Ера”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1184-м від 01.11.2010) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2251

Про заяву ТОВ „ТРК „Радіо-Ера”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1184-м від 01.11.2010)

НР № 1184-м від 01.11.2010

21.09.2011 м. Київ Протокол № 32Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Радіо-Ера”, м. Київ (юридична адреса: пр-т Повітрофлотський, 54, м. Київ, 03151; фактична адреса: б-р Верховної Ради, 20, м. Київ, 02100; генеральний директор Олена Володимирівна Кобилкіна), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1184-м від 01.11.2010 (ефірне загальнонаціональне радіомовлення з використанням частоти 102,6 МГц у Красноперекопську, Р=1,0 кВт, обсяг мовлення 24 години на добу, мова: українська не менше 75%) у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавача, керуючись статтями 23, 27, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи висновок УДЦР
№ ДВЧ-13433219, Національна рада


вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 01.11.2010) до ліцензії на мовлення НР № 1184-м від 01.11.2010 ТОВ „Телерадіокомпанія „Радіо-Ера”, м. Київ, у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавача, зазначивши:
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком до рішення.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „Телерадіокомпанія „Радіо-Ера”, м. Київ, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавача – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „Телерадіокомпанія „Радіо-Ера”, м. Київ, переоформлені додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення НР № 1184-м від 01.11.2010.
4. При видачі переоформлених додатків ТОВ „Телерадіокомпанія „Радіо-Ера”, м. Київ, додатки 1, 6 (дата видачі додатків 01.11.2010) до ліцензії на мовлення НР № 1184-м від 01.11.2010 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
21.09.2011 № 2251Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ „Телерадіокомпанія „Радіо-Ера”, м. КиївТериторіальна категорія мовлення: загальнонаціональне

№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота / канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


вул. Таврічеська, 106, м. Красноперекопськ


102,6 МГц


1,0


м. Красноперекопськ
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/ Т. Мироненко