Рішення номер 781

Про заяву ТОВ „ТРК „Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки Луганської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0791-м від 11.11.2005)

НР № 0791-м від 11.11.2005

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву ТОВ „Телерадіокомпанія „Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки Луганської обл. (юридична та фактична адреси:
вул. Карла Маркса, 103, м. Ровеньки, Луганської обл., 94700; генеральний директор Сергій Вікторович Постольник), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0791-м від 11.11.2005 (ефірне радіомовлення з використанням частоти 91,6 МГц у м. Ровеньках Луганської обл., Р=0,2 кВт, обсяг мовлення –
24 години на добу, мова: українська не менше 75%, територіальна категорія мовлення – місцеве) у зв’язку зі зміною генерального директора, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 4 (дата видачі додатків 29.12.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0791-м від 11.11.2005 ТОВ „Телерадіокомпанія „Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки Луганської обл., у зв’язку зі зміною генерального директора.

2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „Телерадіокомпанія „Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки Луганської обл., переоформлені додатки 1, 4 до ліцензії на мовлення НР № 0791-м від 11.11.2005.

4. При видачі переоформлених додатків ТОВ „Телерадіокомпанія „Ровеньківські канали телевіщання”, м. Ровеньки Луганської обл., додатки 1, 4 (дата видачі додатків 29.12.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0791-м від 11.11.2005 вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, правового забезпечення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак