Про заяву ТОВ «ТРК «СІМОН.», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1492-м від 16.07.2003) (ефірне, логотип: «Simon») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2675

Про заяву ТОВ «ТРК «СІМОН.», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1492-м від 16.07.2003) (ефірне, логотип: «Simon»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків (місцезнаходження: майдан Свободи, 7, м. Харків, 61022; директор Геннадій Іванович Ткаченко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1492-м від 16.07.2003 (ефірне місцеве телебачення з використанням 28 ТВК у м. Харкові, потужність передавача – 0,5 кВт, обсяг мовлення – 18 годин на добу у відрізках часу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1492-м від 16.07.2003 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, переоформлену ліцензію на мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 17.07.2017.4. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, попередня ліцензія на мовлення НР № 1492-м від 16.07.2003 вважається недійсною та вилучається.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2675Програмна концепція мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. ХарківЗагальний обсяг мовлення: 18 годин на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 6 годин 18 хвилин на добу, 35%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 13 годин 30 хвилин на добу, 75%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 4 години 30 хвилин на добу, 25%;
Формат: інформаційно-просвітницький, фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


7 годин 30 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі


15 хвилин3


Науково-просвітницькі передачі


40 хвилин4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


30 хвилин6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


2 години 30 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування (спортивні)


20 хвилин

Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк