Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00109-м від 18.01.2008) (супутникове, логотип: «ФУТБОЛ 1» (комбіноване)) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2751

Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00109-м від 18.01.2008) (супутникове, логотип: «ФУТБОЛ 1» (комбіноване))


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (місцезнаходження: вул. Артема, 74, м. Донецьк, 83001; директор Євген Анатолійович Лященко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00109-м від 18.01.2008 (супутникове мовлення, телебачення, обсяг мовлення – 24 години на добу; логотип: «ФУТБОЛ 1» (комбіноване)) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00109-м від 18.01.2008 (дата видачі бланка ліцензії 19.08.2014) та додатки 1, 4 (дата видачі додатків 19.08.2014) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, приведення ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами) – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, переоформлені ліцензію на мовлення НР № 00109-м від 18.01.2008 та додатки 1, 4.4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00109-м від 18.01.2008 та додатків 1, 4 до ліцензії на мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, попередня ліцензія на мовлення НР № 00109-м від 18.01.2008 (дата видачі бланка ліцензії 19.08.2014) та додатки 1, 4 (дата видачі додатків 19.08.2014) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2751Програмна концепція мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. ДонецькЗагальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 13 годин 34 хвилини на добу, 56.5%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 17 годин 10 хвилин на добу, 71.5%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 6 годин 50 хвилин на добу, 28.5%;
Формат: спортивний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі
2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі
4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування (спортивні трансляції та спортивні передачі)


15 годин 36 хвилин

Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк