Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00110-м від 13.05.2011) (супутникове, логотип: «ДОНБАС») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2752

Про заяву ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00110-м від 13.05.2011) (супутникове, логотип: «ДОНБАС»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (місцезнаходження: вул. Артема, 74, м. Донецьк, 83001; директор Євген Анатолійович Лященко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00110-м від 13.05.2011 (супутникове мовлення, телебачення, обсяг мовлення – 24 години на добу; логотип: «ДОНБАС») у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00110-м від 13.05.2011 (дата видачі бланка ліцензії 19.08.2014) та додатки 1 (дата видачі додатка 19.08.2014), 4 (дата видачі додатка 10.12.2015) до ліцензії на мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатками 1-4 до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк:2.1. ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (супутникове мовлення (телебачення)), з урахуванням раніше сплаченої суми, середньодобового обсягу мовлення – 24 години на добу, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення;2.2. ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: приведення ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами) – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, переоформлену ліцензію на мовлення НР № 00110-м від 13.05.2011 та додатки 1, 4.4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00110-м від 13.05.2011 та додатків 1, 4 до ліцензії на мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, попередня ліцензія на мовлення НР № 00110-м від 13.05.2011 (дата видачі бланка ліцензії 19.08.2014) та додатки 1 (дата видачі додатка 19.08.2014), 4 (дата видачі додатка 10.12.2015) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2752Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (понеділок)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: інформаційно-просвітницький, фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


2 години 40 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


3 години4


Розважальні передачі


1 година 40 хвилин5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година 40 хвилин6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


6 годин 40 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування


Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2752Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (вівторок – п’ятниця)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: інформаційно-просвітницький, фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


3 години 20 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


3 години4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година 40 хвилин6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


7 годин 40 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування


Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 3
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2752
Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (субота)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: інформаційно-просвітницький, фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


2 години2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


2 години4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година 40 хвилин6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


10 годин8


Передачі іншого тематичного спрямування

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 4
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2752Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (неділя)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: інформаційно-просвітницький, фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


1 година2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


3 години4


Розважальні передачі


1 година 40 хвилин5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година 40 хвилин6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


8 годин 20 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк