Про заяву ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії (НР № 0885 від 14.05.2003) та видачі ліцензії на мовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Про заяву ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії (НР № 0885 від 14.05.2003) та видачі ліцензії на мовлення

НР № 0885 від 14.05.2003

Протокол № 1

Про заяву ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії (НР № 0885 від 14.05.2003) та видачі ліцензії на мовлення

Розглянувши заяву ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ (юридична та фактична адреси: вул. Набережна Леніна, 18, м. Дніпропетровськ, 49000; генеральний директор Задорожня Ю.В.), про переоформлення ліцензії НР № 0885 від 14.05.2003 (ефірне місцеве мовлення (телебачення), 27 ТВК у м. Дніпропетровську, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення: 24 год. на добу, мова: згідно з чинним законодавством) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, власників, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити ліцензію НР № 0885 від 14.05.2003 ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, власників, зазначивши:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „УПС-TV”;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 год. на добу;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення.
2. Оператор телекомунікацій – ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ.
3. Фінансово-економічному управлінню на підставі ст. 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та Методичних рекомендацій, затверджених рішенням Національної ради від 16.12.2009 № 2463, визначити ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”, м. Дніпропетровськ, плату за переоформлення ліцензії на мовлення в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ ТРК „Українсько-польське радіо та телебачення „Співдружність”,
м. Дніпропетровськ, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії ліцензії на мовлення – по 14.05.2010.
5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 0885 від 14.05.2003 вважається недійсною та вилучається.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійно-реєстраційний департамент.

Перший заступник
голови Національної ради /підпис/ А. Мирошніченко

Заступник голови Національної ради /підпис/ Ю. Плаксюк