Про заяву ТОВ «ТРК «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0517-м від 04.04.2002) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 854

Про заяву ТОВ «ТРК «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0517-м від 04.04.2002)

НР № 0517-м від 04.04.200217.04.2013 м. Київ Протокол № 13Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим (юридична та фактична адреси: вул. Лізи Чайкіної, 1, оф. 314, м. Сімферополь, АР Крим, 95053; директор Ірина Анатоліївна Поліщук), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0517-м від 04.04.2002 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 107,3 МГц у м. Сімферополі, Р=0,25 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська не менше 80%) у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавача, позивних та приведенням ліцензії у відповідність до Закону України „Про засади державної мовної політики”, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, ст. 24, розділом ХІ (Перехідні положення) Закону України „Про засади державної мовної політики”, враховуючи наказ № 5/389 від 20.08.2012, висновок УДЦР № 314-01-0038375, Національна рада вирішила:1. Переоформити додатки 1, 2, 7 (дата видачі додатків 23.07.2012), 6 (дата видачі додатка 24.03.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0517-м від 04.04.2002 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим, у зв’язку зі зміною місцезнаходження передавача, позивних та програмної концепції мовлення, зазначивши:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – «Relax FM»;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення.2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження передавача, позивних, програмної концепції мовлення – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим, переоформлені додатки 1, 2, 6, 7 до ліцензії на мовлення НР № 0517-м від 04.04.2002.4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 6, 7 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС», м. Сімферополь, АР Крим, додатки 1, 2, 7 (дата видачі додатків 23.07.2012), 6 (дата видачі додатка 24.03.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0517-м від 04.04.2002 вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради/підпис/В. МанжосовЗаступник голови Національної ради/підпис/Л. МудракДодаток 1
до рішення Національної ради
17.04.2013 № 854


Програмна концепція мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС»,
м. Сімферополь, АР КримI. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: —;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 19 годин на добу, 79,16%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100%;
ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): розважально-інформаційний;
V. Жанровий розподіл програмного наповнення:


Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


30 хвилин


30 хвилин


30 хвилин
2


Культурно-мистецькі передачі


30 хвилин


30 хвилин


30 хвилин
3


Науково-просвітницькі передачі


30 хвилин


30 хвилин


30 хвилин
4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


19 годин


14 годин


19 годин
5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі7


Фільмопоказ /для телебачення/8


Інше:Реклама
3 години
3 години
3 години
елементи оформлення ефіру


15 хвилин


15 хвилин


15 хвилин
анонси


15 хвилин


15 хвилин


15 хвилин
телеторгівля
Начальник контрольно-аналітичного управління /підпис/О. ЛевчукДодаток 2
до рішення Національної ради
17.04.2013 № 854Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЖИСА ПЛЮС»,
м. Сімферополь, АР Крим
Територіальна категорія мовлення: місцеве


№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота/


канал мовлення


Потуж-ність переда-вача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


вул. Крилова, 161,


м. Сімферополь,
АР Крим


107,3 МГц


0,25


м. СімферопольНачальник управління науково-технічного і частотного розвитку/підпис/ Т. Мироненко