Про заяву ТОВ „ВІЖН ТВ”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0183-п від 04.05.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 849

Про заяву ТОВ „ВІЖН ТВ”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0183-п від 04.05.2007)

НР № 0183-п від 04.05.2007

27.04.2011 м. Київ Протокол № 14

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІЖН ТБ”, м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Мельникова, буд. 12,
м. Київ, 04050; директор Оксана Віталіївна Ферчук), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0183-п від 04.05.2007 у зв’язку зі збільшенням ресурсу супутникової багатоканальної телемережі до 70 каналів, кількості програм до 73, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), назви оператора телекомунікацій та назви супутникового ретранслятора, керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 39, 40, 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 4 (дата видачі додатків 08.12.2008), 2, 3, 6 (дата видачі додатків 08.12.2008) та 7 (дата видачі додатка 04.05.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0183-п від 04.05.2007 Товариства з обмеженою відповідальністю „ВІЖН ТБ”, м. Київ, у зв’язку зі збільшенням ресурсу супутникової багатоканальної телемережі до 70 каналів, кількості програм до 73, назви оператора телекомунікацій та назви супутникового ретранслятора, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши в ліцензії:
– ресурс супутникової багатоканальної телемережі з використанням технології DTH (Direct To Home), який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 73 програм – 70 каналів;
– оператор телекомунікацій – Компанія SES ASTRA AB, Швеція;
– супутниковий ретранслятор – «ASTRA 4A».
2. Затвердити ТОВ „ВІЖН ТВ”, м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Провайдер програмної послуги ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, забезпечує своїм абонентам відкритий безкоштовний доступ до програм вітчизняних телерадіоорганізацій за допомогою індивідуальних технічних засобів прийому.
4. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення ресурсу, зміна загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), збільшення кількості програм, зміна назви оператора телекомунікацій та назви супутникового ретранслятора – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0183-п від 04.05.2007.
6. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0183-п від 04.05.2007 ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, додатки 1, 4 (дата видачі додатків 08.12.2008), 2, 3, 6 (дата видачі додатків 08.12.2008) та 7 (дата видачі додатка 04.05.2007) вважаються недійсними та вилучаються.
7. Виконання цього рішення покласти на управління: контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток