Про заяву ТРК „МГОК ТV” ДП Публічного акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0849-м від 17.04.2002) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2516

Про заяву ТРК „МГОК ТV” ДП Публічного акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0849-м від 17.04.2002)

НР № 0849-м від 17.04.2002

26.10.2011 м. Київ Протокол № 39Розглянувши заяву Телерадіокомпанії „МГОК ТV” Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Лермонтова, 4, м. Марганець Донецької обл., 53408; директор Аліна Едуардівна Федан), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0849-м від 17.04.2002 (ефірне місцеве телемовлення з використанням 21 ТВК у м. Марганці, Р=0,01 кВт, загальний обсяг мовлення 18 годин на добу у відрізках часу, мова: українська не менше 80%) у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми компанії, організаційно-правової форми власника, керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0849-м від 17.04.2002 Телерадіокомпанії „МГОК TV” – дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл., у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми компанії, організаційно-правової форми власника.
2. Оператор телекомунікацій – ТРК „МГОК ТV” Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”,м. Марганець Дніпропетровської обл.
3. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати Телерадіокомпанії „МГОК ТV” Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл., плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно-правової форми компанії, організаційно-правової форми власника – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Телерадіокомпанії „МГОК ТV” Дочірнього підприємства Публічного акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл., переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін – до 18.04.2016.
5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення, ліцензія НР № 0849-м від 17.04.2002 Телерадіокомпанії „МГОК TV” – дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства „Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, м. Марганець Дніпропетровської обл., вважається недійсною та вилучається.
6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, правового забезпечення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.
Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак