Про заяву „ТРК „Вежа”, м. Івано-Франківськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1230-м від 01.06.2011) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2517

Про заяву „ТРК „Вежа”, м. Івано-Франківськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1230-м від 01.06.2011)

НР № 1230-м від 01.06.2011

26.10.2011 м. Київ Протокол № 39Розглянувши заяву Івано-Франківського міського комунального підприємства телерадіокомпанії „Вежа”, м. Івано-Франківськ (юридична та фактична адреси: вул. Галицька, буд. 22, м. Івано-Франківськ, 76018; директор Олена Володимирівна Третяк), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1230-м від 01.06.2011 в багатоканальній телемережі ТОВ ТРК „Діскавері”, м. Івано-Франківськ (кабельне мовлення, логотип: „ВЕЖА”), у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, адреси студії, збільшенням кількості операторів телекомунікацій, кількості головних станцій, кількості домогосподарств до 106957, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 4, 6, 8 (дата видачі додатків 01.06.2011) до ліцензії на мовлення НР № 1230-м від 01.06.2011 Івано-Франківського міського комунального підприємства телерадіокомпанії „Вежа”, м. Івано-Франківськ, у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, адреси студії, збільшенням кількості операторів телекомунікацій, кількості головних станцій, кількості домогосподарств до 106957, зазначивши:
– оператори телекомунікацій – згідно з додатком до рішення;
– провайдери програмної послуги – згідно з додатком до рішення;
– ресурс багатоканальної телемережі – згідно з додатком до рішення;
– територія розповсюдження програм (в межах території розташування багатоканальних телемереж) – згідно з додатком до рішення;
– місцезнаходження головних станцій – згідно з додатком до рішення;
– кількість домогосподарств – згідно з додатком до рішення;
– адреса студії – вул. Галицька, 22, м. Івано-Франківськ.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати „Телерадіокомпанія „Вежа”, м. Івано-Франківськ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної ради, адреси студії, збільшення кількості операторів телекомунікацій, головних станцій, кількості домогосподарств – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати „Телерадіокомпанія „Вежа”, м. Івано-Франківськ, переоформлені додатки 1, 4, 6, 8 до ліцензії на мовлення НР № 1230-м від 01.06.2011.
4. При видачі переоформлених додатків 1, 4, 6, 8 до ліцензії на мовлення НР № 1230-м від 01.06.2011 „Телерадіокомпанія „Вежа”, м. Івано-Франківськ, додатки 1, 4, 6, 8 (дата видачі додатків 01.06.2011) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.
Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
26.10.2011 № 2517


Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
№ з/пОператор телекомунікацій


Провайдер програмної послуги


Адреси головних станцій


Канал мовлення


Кількість домогосподарств на території розповсю-дження програм


Ресурс багатока-нальної мережі


Територія розташування багатоканальної телемережі (територія розповсюдження програми)


1.


ТОВ ТРК „Діскавері”,


м. Івано-Франківськ


ТОВ „ТРК „Галстрім”,


м. Івано-Франківськ


вул. Галицька, 124-а,


м. Івано-Франківськ


SK 15-й


85977


1 канал


м. Івано-Франківськ у межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ ТРК „Діскавері”,
м. Івано-Франківськ


2.


ТОВ „ТРК Ефір”, м. Івано-Франківськ


ТОВ „ТРК Ефір”,


м. Івано-Франківськ


вул. Стуса,


15-а,


м. Івано-Франківськ


1- й


20980


1 канал


м. Івано-Франківськ у межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ „ТРК Ефір”,


м. Івано-ФранківськНачальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/ Т. МироненкоНачальник управління
ліцензування телерадіомовлення /підпис/ Л. Запорожець