Про заяву ТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2731

Про заяву ТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл. (місцезнаходження суб’єкта господарювання: просп. Шевченка, буд. 17, м. Червоноград Львівської обл., 80100; директор Федусь Іван Петрович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1.Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., ліцензію провайдера програмної послуги на підставі наданої інформації:-кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової та цифрової технологій, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 119 програм – 177 каналів;
-оператор телекомунікацій – ПП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,м. Червоноград Львівської обл.;
-місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – просп. Шевченка, буд. 17, м. Червоноград Львівської обл.;
-строк дії ліцензії – 10 років.2.Затвердити ТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.3.Затвердити ТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.4.Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послугиТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., зазначити:-територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –м. Червоноград Львівської області;
-загальна кількість програм програмної послуги – 119, із них вітчизняних програм – 76;
-технології розповсюдження програм – аналогова та цифрова.5.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».6.Провайдер програмної послуги ТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.7.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Червоноград Львівської обл.; кількість програм – 119, кількість вітчизняних програм – 76, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N= 25, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.8.Після сплати ліцензійного збору видати ТЗОВ «ММДС ТВ»,м. Червоноград Львівської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.9.У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Федусь Іван Петрович.10.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2731ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ТЗОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., у складі програмної послуги в
м. Червонограді Львівської обл. у межах території розташування багатоканальних телемережПерелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):


№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


8


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


1


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


3.


6


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


4.


40


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


5.


51


ПрАТ «ТК «ТЕТ»


6.


30


ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА»


7.


12


НТКУ / ТОВ –ТРК «Міст ТБ»
*при використанні цифрової технології програми поширюються у відкритому вигляді.Загальна кількість програм програмної послуги – 119, кількість вітчизняних програм – 76.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець