Про заяву ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2671

Про заяву ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ВИРОБНИЧО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл. (місцезнаходження суб’єкта господарювання: просп. Шевченка, буд. 30, м. Новий Розділ Львівської обл., 81652; директор Опришко Роман Ярославович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1.Видати ВИРОБНИЧО-НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., ліцензію провайдера програмної послуги на підставі наданої інформації:-кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 40 програм – 39 каналів;
-оператор телекомунікацій – ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл.;
-місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – просп. Шевченка, буд. 30, м. Новий Розділ Львівської обл.;
-строк дії ліцензії – 10 років.2.Затвердити ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.3.Затвердити ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.4.Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послугиВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., зазначити:-територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –м. Новий Розділ Львівської області;
-загальна кількість програм програмної послуги – 40, із них вітчизняних програм – 36;
-технологія розповсюдження програм – аналогова.5.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».6.Провайдер програмної послуги ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.7.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Новий Розділ Львівської обл.; кількість програм – 40, кількість вітчизняних програм – 36, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N=10, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.8.Після сплати ліцензійного збору видати ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД»,м. Новий Розділ Львівської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.9.У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Опришко Роман Ярославович, Коцовська Інна Вікторівна.10.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2671ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ВН ТОВ «ЛЕМБЕРГ ЛТД», м. Новий Розділ Львівської обл., у складі програмної послуги в
м. Новому Роздолі Львівської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


10


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


28


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


3.


6


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


4.


32


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


5.


51


ПрАТ «ТК «ТЕТ»
Загальна кількість програм програмної послуги – 40, кількість вітчизняних програм – 36.Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець