Про заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00433-м від 22.12.2010) (ефірне, логотип: «Запоріжжя») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1991

Про заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00433-м від 22.12.2010) (ефірне, логотип: «Запоріжжя»)


27.11.2015 м. Київ Протокол № 38Внесено зміни:
рішення Національної ради
від 10.12.2015 № 2166

Розглянувши заяву ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00433-м від 22.12.2010 (ефірне, регіональне телебачення, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі змінами умов діяльності, пов’язаними з реорганізацією і, як наслідок, змінами назви, місцезнаходження, власників, складу керівних та наглядових органів, які пов’язані із необхідністю внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення, керуючись статтею 31, пунктом г) частини 3 статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтями 2, 17 Закону України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України», враховуючи рішення Національної ради від 18.12.2013 № 2433 «Про затвердження форми ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, та від 21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 червня 2015 року за № 680/27125, Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00433-м від 22.12.2010 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДТРК, м. Запоріжжя, у зв’язку зі змінами умов діяльності, пов’язаними з реорганізацією і, як наслідок, змінами назви, місцезнаходження, власників, складу керівних та наглядових органів, та видати НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення на новому бланку, зазначивши в ліцензії:– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «Запоріжжя».2. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 00433-м від 22.12.2010 Запорізької ОДТРК, м. Запоріжжя.3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, ліцензійний збір за переоформлення ліцензії на мовлення, внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору – зміни умов діяльності, пов’язані з реорганізацією і, як наслідок, зміни назви, місцезнаходження, власників, складу керівних та наглядових органів – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.4. Після сплати ліцензійного збору, видати НАЦІОНАЛЬНІЙ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, переоформлену ліцензію на мовлення на новому бланку, з урахуванням внесених змін, без зміни інших умов ліцензії на мовлення. Строк дії ліцензії залишається без змін – по 22.12.2017.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/К. Котенко