Про заяву Запорізької ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1397-м від 07.09.2011) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2520

Про заяву Запорізької ОДТРК, м. Запоріжжя, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1397-м від 07.09.2011)

НР № 1397-м від 07.09.2011

26.10.2011 м. Київ Протокол № 39Розглянувши заяву Запорізької ОДТРК, м. Запоріжжя (юридична та фактична адреси: вул. О. Матросова, 24, м. Запоріжжя, 69057; генеральний директор Володимир Васильович Кузенко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1397-м від 07.09.2011 (багатоканальне регіональне (в межах області) телебачення в багатоканальній телемережі МХ-5, обсяг мовлення – 24 години на добу; мова: українська не менше 85%) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1 та 7 (дата видачі додатків 07.09.2011) до ліцензії на мовлення НР № 1397-м від 07.09.2011 Запорізької ОДТРК, м. Запоріжжя, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, згідно з додатком.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати Запорізькій ОДТРК, м. Запоріжжя, плату за внесення зміни до ліцензії, яка не впливає на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Запорізькій ОДТРК, м. Запоріжжя, переоформлені додатки 1, 7 до ліцензії на мовлення НР № 1397-м від 07.09.2011.
4. При видачі переоформлених додатків до ліцензії на мовлення додатки 1 та 7 (дата видачі додатків 07.09.2011) до ліцензії на мовлення НР № 1397-м від 07.09.2011 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.
Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
26.10.2011 № 2520


Програмна концепція мовлення
Запорізької ОДТРК, м. Запоріжжя


I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська не менше 85%;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 10 годин на добу, 41.6%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 22 години на добу, 92%;
IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 8%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький. Фільмопоказ;
VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення:
Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


6 годин


4 години


10 хвилин


6 годин
2


Культурно-мистецькі передачі


4 години


30 хвилин


3 години


4 години


30 хвилин
3


Науково-просвітницькі передачі


5 годин


15 хвилин


2 години


20 хвилин


5 годин


15 хвилин
4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


50 хвилин50 хвилин
5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі


2 години


30 хвилин


2 години
7


Фільмопоказ /для телебачення/


4 години2 години


2 години8


Інше:Реклама
1 година1 година
елементи оформлення ефіру


5 хвилин5 хвилин
анонси


20 хвилин20 хвилин
телеторгівляКонкурсні умови залишаються без змін.Заступник начальника
контрольно-аналітичного управління /підпис/ О. Кривша