Про заяви ДП ТРК «Мукачево «М-студіо» ВК ТОВ «Продюсер», м. Мукачеве Закарпатської обл.,щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00961-м від 29.01.2010) (ефірне, логотип «MS») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2760

Про заяви ДП ТРК «Мукачево «М-студіо» ВК ТОВ «Продюсер», м. Мукачеве Закарпатської обл.,щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00961-м від 29.01.2010) (ефірне, логотип «MS»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяви ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл. (місцезнаходження: вул. Івана Франка, 132, м. Мукачеве Закарпатської обл., 89600; директор Володимир Омелянович Шубець), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00961-м від 29.01.2010 (ефірне регіональне телебачення з використанням 37 ТВК у м. Мукачевому, обсяг мовлення – 12 годин на добу у відрізках часу) у зв’язку з уточненням інформації щодо пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників та про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 00961-м від 29.01.2010, керуючись статтями 31, 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1. Переоформити додаток 1 (дата видачі додатка 12.09.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00961-м від 29.01.2010 ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., у зв’язку з уточненням інформації щодо пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників.2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 00961-м від 29.01.2010 ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., з використанням 37 ТВК у м. Мукачевому, потужність передавача – 0,04 кВт, зазначивши в ліцензії:– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «MS»;
– строк дії ліцензії: 7 років (до прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні);
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення;
– оператор телекомунікацій – ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО», м. Мукачеве Закарпатської обл.3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., ліцензійний збір:– за переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку з уточненням інформації щодо пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;– за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 37 ТВК ум. Мукачевому, потужність передавача – 0,04 кВт, територія розповсюдження програм – згідно з додатком 2 до рішення, обсяг мовлення – 12 годин на добу. Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм (n= 20), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та зменшення ліцензійного збору на 70 %.4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати ліцензійного збору за переоформлення і продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 00961-м від 29.01.2010. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії на новому бланку попередня ліцензія НР № 00961-м від 29.01.2010 вважається недійсною.5. Зобов’язати ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.6. У державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Токар Мирослава Іванівна, Петьовка Марина Іллівна.7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2760Програмна концепція мовлення
ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл.Загальний обсяг мовлення: 12 годин на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 03 години 49 хвилин на добу, 29 %;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 06 годин 49 хвилин на добу, 56 %;Обсяг частки пісень державною мовою та/вабо іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 до 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії з 08 листопада 2016 рокуМаксимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 05 годин 11 хвилин на добу, 44 %;
Формат: музично-інформаційний, фільмопоказ;Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення:
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


1 година 27 хвилин
2


Культурно-мистецькі передачі


58 хвилин3


Науково-просвітницькі передачі


23 хвилини4


Розважальні передачі


1 година


20 хвилин5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


29 хвилин6


Підбірка музичних творів


2 години7


Фільмопоказ


1 година 30 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування

*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного зборуОбсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2760Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл.Територіальна категорія мовлення: регіональне№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота/канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


Закарпатська обл., м. Мукачеве,
гора Павлова


37 ТВК


0,04


м. Мукачеве


Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю /підпис/ Т. Мироненко
Додаток 3
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2760
Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення
ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл.Загальний обсяг мовлення – 12 годин на добу.Мовлення здійснюється у відрізках часу:понеділок, середа, п’ятниця, неділя: 02:55-06:55; 14:00-20:00; 22:00-24:00;


вівторок, четвер, субота: 02:55-06:55; 14:00-18:00; 20:00-24:00.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк