Про заяви КОЗЯТИНСЬКОГО МКП «ТРМР ЕПМ «ПОГЛЯД», м. Козятин Вінницької обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0535-м від 07.11.2006) (ефірне, позивні: в ефірі міське радіомовлення «Погляд») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2769

Про заяви КОЗЯТИНСЬКОГО МКП «ТРМР ЕПМ «ПОГЛЯД», м. Козятин Вінницької обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0535-м від 07.11.2006) (ефірне, позивні: в ефірі міське радіомовлення «Погляд»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяви КОЗЯТИНСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОМОВНА РЕДАКЦІЯ ЕФІРНО-ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ «ПОГЛЯД», м. Козятин Вінницької обл. (місцезнаходження: вул. Героїв Майдану, 24, м. Козятин, Вінницька обл., 22100; головний редактор Алла Анатоліївна Буряченко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0535-м від 07.11.2006 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 66,41 МГц у м. Козятині, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 1 година 27 хвилин на тиждень у відрізках часу) у зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, складу редакційної ради та щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0535-м від 07.11.2006, керуючись статтями 10, 12, 28, 31, 33, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи Форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за № 41/24818, уточнення території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зміну власників, посади керівника ТРО, місцезнаходження передавача, оператора телекомунікацій, Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0535-м від 07.11.2006 КОЗЯТИНСЬКОГО МКП «ТЕЛЕРАДІОМОВНА РЕДАКЦІЯ ЕФІРНО-ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ «ПОГЛЯД», м. Козятин Вінницької обл., у зв’язку зі зміною місцезнаходження ТРО, складу редакційної ради, власників, посади керівника ТРО, місцезнаходження передавача, оператора телекомунікацій.2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0535-м від 07.11.2006 КОЗЯТИНСЬКОГО МКП «ТЕЛЕРАДІОМОВНА РЕДАКЦІЯ ЕФІРНО-ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ «ПОГЛЯД», м. Козятин Вінницької обл., з урахуванням внесених змін та видати ліцензію на мовлення на новому бланку з використанням частоти 66,41 МГц у м. Козятині, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 1 година 27 хвилин на тиждень у відрізках часу, враховуючи уточнення території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зазначивши в ліцензії:– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): в ефірі міське радіомовлення «Погляд»;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 1 година 27 хвилин на тиждень згідно з додатком 1 до рішення.3. Оператор телекомунікацій – ОКП «Агроінформ».4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати КОЗЯТИНСЬКОМУ МКП «ТЕЛЕРАДІОМОВНА РЕДАКЦІЯ ЕФІРНО-ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ «ПОГЛЯД», м. Козятин Вінницької обл.:– плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження ТРО, складу редакційної ради, власників, посади керівника ТРО, місцезнаходження передавача – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;– ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням частоти 66,41 МГц у м. Козятині, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 1 година 27 хвилин на тиждень у відрізках часу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм n = згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення.5. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Пузир Олександр Дмитрович.6. Враховуючи внесені зміни, здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку за умови сплати ліцензійного збору за переоформлення та продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0535-м від 07.11.2006. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії ліцензія НР № 0535-м від 07.11.2006 вважається недійсною.7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2769Програмна концепція мовлення
КОЗЯТИНСЬКОГО МКП «ТЕЛЕРАДІОМОВНА РЕДАКЦІЯ ЕФІРНО-ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ «ПОГЛЯД»,
м. Козятин Вінницької обл.(вівторок, четвер: 06:30 – 06:44, субота: 14:00 – 14:59)Загальний обсяг мовлення: 1 година 27 хвилин на тиждень;
Частка програм (передач) власного виробництва: 1 година 27 хвилин на тиждень, 100%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 1 година 27 хвилин на тиждень, 100%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою


Не менше 25%


Не менше 30%


Не менше 35%


іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


Менше 60%


Менше 60%


Менше 60%*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.Формат: інформаційно-культурологічний;Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на тиждень
(год., хв./тижд.)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./тижд.)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


17 хвилин


17 хвилин


2


Культурно-мистецькі передачі


19 хвилин


19 хвилин


3


Науково-просвітницькі передачі


7 хвилин


7 хвилин


4


Розважальні передачі


10 хвилин


10 хвилин


5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


4 хвилини


4 хвилини


6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування ________________________(вказати тематичне спрямування)


*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 %.Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2769Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
КОЗЯТИНСЬКОГО МКП «ТЕЛЕРАДІОМОВНА РЕДАКЦІЯ ЕФІРНО-ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ «ПОГЛЯД»,
м. Козятин Вінницької обл.Територіальна категорія мовлення: місцевез/п


Місцезнаходження передавача


Частота/ канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


Коеф. територіальної особливості розповсюдження програм


n


1.


Вінницька обл.,


м. Козятин,


вежа РТС


66,41 МГц


0,1 кВт


м. Козятин та Козятинський район
10

Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю /підпис/Т. МироненкоНачальник управління фінансової та бухгалтерської служби/підпис/Т. Стороженко