Про заяви ПП РК „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0582-м від 19.05.2008) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2255

Про заяви ПП РК „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0582-м від 19.05.2008)

НР № 0582-м від 19.05.2008

21.09.2011 м. Київ Протокол № 32Розглянувши заяви Приватного підприємства радіокомпанії „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси (юридична та фактична адреси: вул. Гоголя, 137, к. 21, м. Черкаси, 18007; директор Владислав Феліксович Барановський), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0582-м від 19.05.2008 (ефірне місцеве радіомовлення, мережа з 2 частот: 102,4 МГц у м. Черкасах, 105,2 МГц у м. Тальному, обсяг мовлення – по 24 години на добу; мова: українська не менше 75%) у зв’язку зі збільшенням потужності передавача з 0,5 кВт до 1,0 кВт та території розповсюдження програм на частоті 102,4 МГц у м. Черкасах (вх. № 7/282 від 10.02.2011) та про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0582-м від 19.05.2008 у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, керівника, складу редакційної ради (вх. № 7/824 від 26.05.2011), керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), враховуючи висновок УДЦР № ДВЧ – 13710804, Національна рада


вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 6 (дата видачі додатків 28.04.2010), 2 (дата видачі додатка 05.05.2009), 4 (дата видачі додатка 24.11.2008) до ліцензії на мовлення НР № 0582-м від 19.05.2008 Приватного підприємства радіокомпанії „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси, у зв’язку зі збільшенням потужності передавача з 0,5 кВт до 1,0 кВт та території розповсюдження програм на частоті 102,4 МГц у м. Черкасах, згідно з додатком до рішення, зміною юридичної та фактичної адрес, керівника, складу редакційної ради.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПП РК „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси, плату за внесення до ліцензії змін:
– які впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення потужності передавача з 0,5 кВт до 1,0 кВт та території розповсюдження програм на частоті 102,4 МГц у м. Черкасах – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (ефірне мовлення з використанням частоти 102,4 МГц у м. Черкасах) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм
n = 50, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;
– які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна юридичної та фактичної адрес, керівника, складу редакційної ради – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПП РК „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси, переоформлені додатки 1, 2, 4, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0582-м від 19.05.2008.
4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 4, 6 ПП РК „Черкаси-Вибір”,
м. Черкаси, додатки 1, 6 (дата видачі додатків 28.04.2010), 2 (дата видачі додатка 05.05.2009), 4 (дата видачі додатка 24.11.2008) до ліцензії на мовлення
НР № 0582-м від 19.05.2008 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби, правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак
Додаток
до рішення Національної ради
21.09.2011 № 2255Докладні характеристики мовлення на частоті 102,4 МГц у м. Черкасах
ПП РК „Черкаси-Вибір”, м. Черкаси№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота / канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


вул. Дашковича, 39,


м. Черкаси


102,4 МГц


1,0


м. Черкаси, Золотоніський район, м. Золотоноша (міськрада), Черкаський район, Чорнобаївський район
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/ Т. Мироненко