Про заяви ТОВ Продюсерського центру „Ексклюзив”, м. Хмельницький, щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0848-м від 07.04.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 341

Про заяви ТОВ Продюсерського центру „Ексклюзив”, м. Хмельницький, щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0848-м від 07.04.2004)

НР № 0848-м від 07.04.2004

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Продюсерського центру „Ексклюзив”, м. Хмельницький (юридична та фактична адреси: вул. Володимирська, 92, м. Хмельницький, 29000; директор Ганна Володимирівна Лернатович), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0848-м від 07.04.2004 у зв’язку зі зміною директора та продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0848-м від 07.04.2004 (ефірне телебачення: 25 ТВК у м. Хмельницькому, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 6 годин на добу у відрізках часу мовлення, мова: українська, територіальна категорія мовлення – місцеве), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 4 (дата видачі додатків 01.12.2010) до ліцензії на мовлення НР № 0848-м від 07.04.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю Продюсерського центру „Ексклюзив”, м. Хмельницький, у зв’язку зі зміною директора.
2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0848-м від 07.04.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю Продюсерського центру „Ексклюзив”, м. Хмельницький, з використанням 25 ТВК у м. Хмельницькому, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Ексклюзив” (комбіноване);
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення.
3. Оператор телекомунікацій – Хмельницька філія Концерну РРТ.
4. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
5. Зобов’язати ТОВ Продюсерський центр „Ексклюзив”, м. Хмельницький, забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.
6. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати за переоформлення та ліцензійного збору за продовження та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0848-м від 07.04.2004. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередні додатки 1, 4, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0848-м від 07.04.2004 вважаються недійсними та вилучаються.
7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, правового забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки