Про заяви ТОВ «ТРК БЕСТ», м. Біла Церква Київської обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 1050-м від 15.12.2009) (ефірне, логотип: «БЕСТ») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2770

Про заяви ТОВ «ТРК БЕСТ», м. Біла Церква Київської обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 1050-м від 15.12.2009) (ефірне, логотип: «БЕСТ»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ БЕСТ», м. Біла Церква Київської обл. (місцезнаходження: вул. Першотравнева, 11-а, кв. 3, м. Біла Церква, Київська обл., 09107; директор Володимир Геннадійович Варов), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1050-м від 15.12.2009 (ефірне місцеве телебачення з використанням 26 ТВК у м. Білій Церкві, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 18 годин на добу у відрізках часу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 1050-м від 15.12.2009, враховуючи зміну складу редакційної ради та уточнення місцезнаходження передавача, Національна рада дійшла висновку:Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та ч. 1, 8 статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».Відповідно до п. б) ч. 7 ст. 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом строку дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями.За період своєї діяльності ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ БЕСТ», м. Біла Церква Київської обл., отримало три санкції «оголосити попередження», зокрема:-рішення від 19.11.2008 № 2048 – порушення умов ліцензії у частині «програмна концепція мовлення», «мова»;
-рішення від 26.01.2011 № 163 – порушення умов ліцензії у частині «програмна концепція мовлення», ч. 9, ст. 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», ч. 1, 2 ст. 13 Закону України «Про рекламу». Надано звіт;
-рішення від 07.04.2016 № 516 – порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: ч. 7 ст. 27 та ч. 8 ст. 28, оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення; ч. 1, 3 ст. 46, оскільки здійснювалась ретрансляція програм «Shopping TV», під час якої був відсутній логотип «БЕСТ».Таким чином, керуючись статтями 12, 23, 24, 33, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:1. Відмовити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ БЕСТ», м. Біла Церква Київської обл., у продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 1050-м від 15.12.2009.2. У зв’язку із закінченням строку дії ліцензії – по 27 листопада 2016 року, залишити заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ БЕСТ», м. Біла Церква Київської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1050-м від 15.12.2009 у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, складу редакційної ради, уточненням місцезнаходження передавача без розгляду.3. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати припинення використання 26 ТВК у м. Білій Церкві, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – 18 годин на добу у відрізках часу: понеділок-п’ятниця: 00:00 – 05:00; 10:00 – 21:00; 22:00 – 24:00; субота, неділя: 00:00 – 05:00; 06:30 – 12:30; 17:00 – 24:00.4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. Ільяшенко