Про заяви ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0983-м від 20.11.2002) (ефірне, логотип: «КРТ МІСТО») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2768

Про заяви ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0983-м від 20.11.2002) (ефірне, логотип: «КРТ МІСТО»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяви ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «САТУРН» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, м. Буча Київської обл. (місцезнаходження: вул. Будьоного, 2-а, м. Буча, Київська обл., 08292; директор Віктор Михайлович Павленко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0983-м від 20.11.2002 (ефірне місцеве телебачення з використанням 27 ТВК у м. Києві, потужність передавача – 2,0 кВт, обсяг мовлення – 8 годин на добу у відрізках часу) у зв’язку зі зміною власників та продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0983-м від 20.11.2002, керуючись статтями 28, 31, 33, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи Форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 р. за № 41/24818, уточнення території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0983-м від 20.11.2002 ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл., у зв’язку зі зміною власників.2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0983-м від 20.11.2002 ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл., з урахуванням внесених змін та видати ліцензію на мовлення на новому бланку з використанням 27 ТВК у м. Києві, потужність передавача – 2,0 кВт, обсяг мовлення – 8 годин на добу у відрізках часу, з урахуванням уточнення території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зазначивши в ліцензії:– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «КРТ МІСТО»;
– строк дії ліцензії: 7 років (до прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні);
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 8 годин на добу у відрізках часу згідно з додатком 1 до рішення.3. Оператор телекомунікацій – Концерн РРТ.4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл.:– плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна власників – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;– ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням 27 ТВК у м. Києві, потужність передавача – 2,0 кВт, обсяг мовлення – 8 годин на добу у відрізках часу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм n = згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення, зменшення ліцензійного збору на 70%.5. Враховуючи внесені зміни, здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку за умови сплати ліцензійного збору за переоформлення та продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0983-м від 20.11.2002. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії ліцензія НР № 0983-м від 20.11.2002 вважається недійсною.6. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Васильєва Лариса Олександрівна.7. Зобов’язати ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл., забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2768Програмна концепція мовлення
ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл. (щодня: 11:45 – 19:45)Загальний обсяг мовлення: 8 годин на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 2 години 30 хвилин на добу, 31,25%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 7 годин на добу, 87,5%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


___________
*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 1 година на добу, 12,5%;Формат : культурологічно-просвітницький. Фільмопоказ;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу (год., хв./добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


30 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі


1 година 25 хвилин


15 хвилин


3


Науково-просвітницькі передачі


1 година 25 хвилин


15 хвилин


4


Розважальні передачі


1 година


30 хвилин


5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година 15 хвилин


1 година 15 хвилин


6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


1 година8


Передачі іншого тематичного спрямування ________________________(вказати тематичне спрямування)


*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2768Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ТРК «САТУРН» У ФОРМІ ТОВ, м. Буча Київської обл.Територіальна категорія мовлення: місцевез/п


Місцезнаходжен-ня передавача


Частота/ канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


Коеф. територіальної особливості розповсюдження програм


n


1.


вул. Дорогожицька, 10, м. Київ


27 ТВК


2,0 кВт


м. Київ
м. Буча,
м. Бориспіль,
м. Бровари,
м. Васильків,
м. Ірпінь (міськрада),
м. Обухів (міськрада) та райони:
Києво-Святошинський, Макарівський, Фастівський, Бородянський, Вишгородський, Броварський, Бориспільський, Обухівський, Васильківський, Баришівський, Кагарлицький300

200


Начальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю /підпис/Т. МироненкоНачальник управління фінансової та бухгалтерської служби/підпис/Т. Стороженко