Діяльність Національної ради у 2010 році

19.09.2011

У 2010 РОЦІ ПОВНІСТЮ ОНОВИВСЯ СКЛАД РЕГУЛЯТОРНОГО ОРГАНУ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ. НА ПОСАДИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ БУЛИ ПРИЗНАЧЕНІ ЄВГЕН БАРАНОВ, ОКСАНА ГОЛОВАТЕНКО, ОКСАНА ЄЛМАНОВА, ВОЛОДИМИР МАНЖОСОВ, ЛАРИСА МУДРАК, ІРИНА ОПІЛАТ, МИКОЛА ФАРТУШНИЙ.

2 КВІТНЯ ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ОБРАЛИ ГОЛОВОЮ ВОЛОДИМИРА МАНЖОСОВА, 7 КВІТНЯ БУЛИ ОБРАНІ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ – ОКСАНА ГОЛОВАТЕНКО І ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ – ЛАРИСА МУДРАК.

У 2010 році повністю оновився склад регуляторного органу у сфері телерадіомовлення. На посади членів Національної ради були призначені Євген Баранов, Оксана Головатенко, Оксана Єлманова, Володимир Манжосов, Лариса Мудрак, Ірина Опілат, Микола Фартушний.

2 квітня члени Національної ради обрали головою Володимира Манжосова, 7 квітня були обрані перший заступник голови – Оксана Головатенко і заступник голови – Лариса Мудрак.

Всього в 2010 році Національною радою підготовлено та проведено 35 засідань, ухвалено 1892 рішення.
Найбільш вагомим досягненням цього року можна вважати ухвалення Національною радою рішення про розбудову національної мережі цифрового телемовлення в стандарті DVB-T (MPEG-4) у складі чотирьох цифрових загальнонаціональних каналів мовлення (МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5).

Відповідно до Плану розвитку, затвердженого Національною радою у грудні 2010 року (нині цей документ перебуває на реєстрації у Міністерстві юстиції України), введення в експлуатацію національної мережі цифрового телемовлення (в повному обсязі, заплановано на 2011 рік.

Національна рада визнала, що пакет документів, який був поданий на розгляд ТОВ „Зеонбуд”, повністю відповідав вимогам, які висувалися до претендентів на участь у розбудові національної цифрової телемережі, і видала цій компанії ліцензію провайдера програмної послуги.

Серед найголовніших ліцензійних зобов’язань ТОВ «Зеонбуд» можна назвати:
• введення в 2011 році в експлуатацію (в повному обсязі) багатоканальної телемережі МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 у стандарті DVB-T (MPEG-4);
• забезпечення трансляції в багатоканальних телемережах не менш як 8 телепрограм;
• забезпечення цілодобового телемовлення в багатоканальних телемережах не менш як для 95% населення України;
• забезпечення відповідності технічних параметрів багатоканальних телемереж діючим стандартам і технічним умовам;
• забезпечення безкоштовного доступу населення до багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5;
• погодження з Національною радою типової угоди провайдера програмної послуги багатоканальних телемереж із правовласниками програм.

Цими зобов’язаннями охоплено майже всі технічні, технологічні та соціальні аспекти, що виникають при переході від аналогового до цифрового наземного ефірного телебачення. Тому Національна рада сподівається, що цей унікальний інвестиційний проект буде реалізовано.

Наступні кроки Національної ради спрямовуватимуться на регулювання впровадження IPTV та інших новітніх технологій, що стрімко розвиваються в усьому світі.

Окрім планової роботи, результати якої добре простежуються у рішеннях Національної ради, 2010 року членами Національної ради, керівниками структурних підрозділів, представниками Національної ради в областях та іншими працівниками апарату Національної ради проводилося велика організаційна та експертна робота за всіма напрямами діяльності.

Представники Національної ради працювали у міжвідомчих робочих групах, проводилися спільні наради, конференції, зустрічі. Зокрема, навесні та влітку члени Національної ради провели неформальні зустрічі з керівниками загальнонаціональних теле- і радіоканалів та провайдерами програмної послуги. З проблемних питань галузі проводилися обговорення з такими структурами: НКРЗ, УДЦР, Концерном РРТ, ДП „Український державний центр радіочастот”, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України та ін.

Упродовж 2010 року Національна рада, відповідно до своїх повноважень, здійснювала нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями порядку мовлення під час виборчих кампаній. Було підготовлено та подано до ЦВК звіти про дотримання телерадіоорганізаціями визначеного законодавством порядку мовлення під час двох виборчих кампаній.

У своїй діяльності Національна рада послідовно дотримується принципів об’єктивності й доступності. Засідання Національної ради є відкритими, на них постійно присутні журналісти, представники галузевих і громадських організацій. Після завершення засідань відбуваються прес-брифінги.

Цього року було оновлено офіційний веб-сайт Національної ради. Відтепер він є зручним у користуванні, суттєво змінився його дизайн та архітектура. Всі рішення Національної ради упродовж двох днів після їх ухвалення доступні для користувачів.

При Національній раді діє консультативно-дорадчий орган – Громадська рада, яка надає Національній раді пропозиції щодо можливого вирішення найрізноманітніших питань галузі. Склад нинішньої Громадської ради налічує 13 осіб – це представники громадських неурядових організацій, журналісти, діячі мистецтв, люди які добре знають телерадіоінформаційну галузь і є професіоналами в своїй царині. Цього року створена також Експертна колегія, до якої входять відомі особистості, люди, які присвятили телерадіоінформаційній сфері велику частину свого життя, мають великий фаховий досвід та бажання долучитися до подальшої розбудови телерадіоінформаційного простору нашої країни.

Упродовж 2010 року тривала співпраця Національної ради з регуляторними органами інших країн у рамках Європейської платформи регуляторних органів, членом якої Національна рада є з 2001 року. У жовтні 2010 року делегація Національної ради брала участь у черговому 32-му засіданні EPRA, яке проходило в місті Белграді. На ньому обговорювалися актуальні питання регулювання телерадіомовлення, зокрема щодо телевізійної реклами, розвитку нових медіа, тенденцій формування програмного контенту. Також відбувся обмін досвідом щодо особливостей впровадження цифрового ефірного мовлення.

Національна рада традиційно співпрацювала і з Радою Європи у рамках Плану дій Ради Європи для України, зокрема, спільного проекту Ради Європи та Європейської Комісії «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі». Було проведено низку конференцій і семінарів на теми розвитку в Україні телерадіоінформаційної сфери.

З метою обговорення стану свободи слова та демократії в Україні Національна рада проводила зустрічі з представниками міжнародних організацій, зокрема, з Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ та з експертами з нагляду за виборами ОБСЄ /БДІПЛ (Бюро з питань демократичних інститутів і прав людини).

Додаток: Зведений аналіз діяльності Національної ради за ухваленими в 2010 році рішеннями