Нормативні та організаційно-розпорядчі документи з питань запобігання корупції

 • Закон України «Про запобігання корупції».
 • Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в апараті Національної ради (10.08.2023).
 • Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в апараті Національної ради (29.09.2022).
 • Методичні рекомендації щодо внутрішньої процедури перевірки факту подання декларацій та взаємодії структурних підрозділів у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (25.08.2022).
 • Положення щодо впровадження Національною радою з питань телебачення і радіомовлення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (20.05.2021).
 • Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення (30.03.2021).
 • Внесені зміни до Антикорупційної програми Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2021-2023 роки (наказ Національної ради від 27.07.2021 № 05/7)
 • Внесені зміни до Антикорупційної програми Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2021-2023 роки.
 • Антикорупційна програма Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2021-2023 роки.
 • Антикорупційна програма Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2018-2020 роки.
 • Наказ «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» від 05.04.2024 № 05/6

Оголошення

Відповідно до наказу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» від 05.04.2024 №05/6 розпочато оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної ради.

Наказ Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» від 05.04.2024 №05/6.

Запрошуємо представників зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) надати кандидатури для включення до складу Робочої групи шляхом направлення пропозицій на електронну адресу Anticorruption@nrada.gov.ua протягом 10 днів із дня видання цього наказу.

Відповідно Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, до складу робочої групи включають представників зовнішніх заінтересованих сторін (у разі надходження відповідних пропозицій), якщо вони володіють знаннями про середовище організації та/або мають досвід роботи у сфері діяльності організації та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції.

До кандидатів для включення до складу робочої групи належать:

представники інститутів громадянського суспільства, які здійснюють громадський контроль за діяльністю організації;

експерти, які володіють спеціальними знаннями у сфері діяльності організації та/або у сфері запобігання та/або протидії корупції;

представники юридичних осіб, які взаємодіють з організацією або є споживачами адміністративних послуг, які надаються організацією (у разі надання таких послуг).

До складу робочої групи не включають зовнішніх заінтересованих сторін та їхніх представників у разі наявності відомостей про них у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

У випадку відмови у включенні до складу робочої групи особи, яка не є працівником організації, або її виключення зі складу робочої групи таке рішення повинно бути обґрунтованим, доводитися до відома особи та зовнішньої заінтересованої сторони, яка надала її кандидатуру (у разі наявності).

Повідом про корупцію

Ви можете залишити повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо працівників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Повідомлення про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником Національної ради без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Контакти, за якими можливо повідомити про корупційне правопорушення:

 1. Електронною поштою на адресу: Anticorruption@nrada.gov.ua (зразок).
 2. Телефоном (044) 234-97-18 (уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Національної ради).
 3. Адреса для листування: вул. Прорізна, буд. 2, м. Київ, 01601 (зразок заяви-повідомлення).

Також повідомити про корупційне правопорушення можливо на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за посиланням.

  Повідомити про порушення Закону України "Про запобігання корупції" можуть як працівники Національної ради, так і треті особи. Повідомлення може бути подано із зазначенням або без зазначення авторства (анонімно).

  Для того, щоб повідомити про корупцію, Вам необхідно заповнити вказані нижче поля.

  *Поля, обов'язкові для заповнення