Інформація для ліцензіатів про порядок здійснення Національною радою повноважень щодо ліцензування у період воєнного стану

23.03.2022

Усі рішення, ухвалені Національною радою з питань ліцензування, є чинними.

У разі змін умов ліцензії або за наявності наміру щодо їх внесення ліцензіат зобов’язаний поінформувати Національну раду листом у довільній формі у строк, передбачений законодавством. У іншому разі здійснення діяльності у сфері телебачення і радіомовлення з порушенням умов ліцензій тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Усі ліцензіати, які  мовлять і планують продовжувати мовлення, зобов’язані своєчасно надіслати заяву встановленої форми.

Нагадуємо, що відповідно до частини другої статті  36 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» після закінчення строку дії ліцензія на мовлення втрачає чинність, за винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом заява про продовження дії ліцензії на мовлення не була розглянута Національною радою у визначені цим законом строки. У цих випадках ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні дії ліцензії відповідно до вимог цього Закону.

Провайдери програмної послуги, строк дії ліцензій яких закінчується і які бажають продовжувати надавати населенню України програмні послуги, повинні надіслати до Національної ради заяву встановленої форми для розгляду її регулятором і ухвалення рішення про надання дозволу на продовження здійснення відповідної діяльності.

Крім того, просимо всіх суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення в разі неможливості провадити діяльність інформувати про це Національну раду.

Усю зазначену вище інформацію просимо надсилати на електронну скриньку nrada@nrada.gov.ua 

Ці заходи є тимчасовими і будуть здійснюватися у період запровадженого воєнного стану.