Кабельні мережі можуть поповнюватися новими іноземними каналами

12.05.2016

ЗА ОСТАННІ ДВА РОКИ В ТЕЛЕРАДІОПРОСТОРІ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ. ЗОКРЕМА, З КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ПІШЛА ЦІЛА НИЗКА РОСІЙСЬКИХ КАНАЛІВ, НАТОМІСТЬ ДОДАЛИСЯ НОВІ ВІТЧИЗНЯНІ СУПУТНИКОВІ МОВНИКИ Й ТЕЛЕКАНАЛИ ІНШИХ КРАЇН. ЗВАЖАЮЧИ НА ЦІ ПРОЦЕСИ, БАГАТО ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ ВИЯВЛЯЮТЬ БАЖАННЯ ЗАЙТИ НА КАБЕЛЬНИЙ РИНОК НАШОЇ КРАЇНИ І СТАТИ ДОСТУПНИМИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ГЛЯДАЧА.

За останні два роки в телерадіопросторі України відбулися кардинальні зміни. Зокрема, з кабельних мереж пішла ціла низка російських каналів, натомість додалися нові вітчизняні супутникові мовники й телеканали інших країн. Зважаючи на ці процеси, багато зарубіжних компаній виявляють бажання зайти на кабельний ринок нашої країни і стати доступними для українського глядача.

Регуляторний орган підтримує правовласників і дистриб’юторів у прагненні урізноманітнити тематичне наповнення українських кабельних мереж цікавими різноманітними програмами, які відповідають правовим вітчизняним та європейським нормам у сфері медіа. Тому пропозиції, які надходять від них, розглядаються якомога оперативніше, уповноважені працівники Національної ради надають всю необхідну консультативну допомогу.

Довідково:

Провайдери програмної послуги, які є ліцензіатами Національної ради, можуть ретранслювати виключно ті іноземні програми, які за рішеннями Національної ради включено до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України і має на меті здійснювати ретрансляцію програм і передач та отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію держави – члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Після включення телеканалу до Переліку необхідно вирішити господарсько-договірні питання безпосередньо з провайдерами програмної послуги напряму або через дистриб’ютора, який буде представляти інтереси телеканалу на території України.

Наголошуємо, що зконодавство України містить певні обмеження щодо участі іноземного капіталу в статутних капіталах телерадіоораганізацій, засновників (власників) телерадіоорганізацій та їх установчих документів. Відповідно до вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» в Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або компаніях провайдерів програмної послуги:

-юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;

-фізичним і юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації і кінцевим вигодоодержувачам.

Крім того, згідно з частиною 3 цієї ж статті участь іноземних фізичних та/чи юридичних осіб у статутному капіталі телерадіоорганізацій регулюється Господарським кодексом України.