Конкурсна ліцензія - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Конкурсна ліцензія

 

ВИДАЧА

І. Ефірне аналогове мовлення

Перелік документів та вимоги до них:

 1. Супровідний лист, який викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства відповідно  до   наказу  Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, яким затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах.
 2. Заява про видачу (продовження)  ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії (у разі наявності)  (Див. Додаток № 1 внизу).
 3. Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку.
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності).
 5. Орієнтовний штатний розклад ТРО.
 6. Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Див. Додаток № 2, внизу).
 7. Інформацію про структуру власності:
  • 7.1 схематичне зображення структури власності, станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою (Див. Додаток № 3, внизу) ;
  • 7.2 відомості про власників істотної участі станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 2 (Див. Додаток № 4, внизу);
  • 7.3 відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 5 (Див. Додаток № 5, внизу);
  • 7.4 відомості про пов’язаних осіб станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 3 (Див. Додаток № 6, внизу);
  • 7.5 відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою декларації про майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, а також копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15).
 8. Відомості про зміни у структурі власності, складені за визначеною формою № 4 (Див. Додаток № 7, внизу).
 9. Копія свідоцтва або довідки про реєстрацію знаку для товарів і послуг (логотипу, позивних, тощо) (ч. 2 ст. 24, ч. 3 ст. 27 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
 10. Копія угоди з оператором телекомунікацій та/або копія дозволу на експлуатацію РЕЗ, завірені в установленому порядку (ч. 3 ст. 27  ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ч. 7 ст. 27, ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про телекомунікації», ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про радіочастотний ресурс»).
 11. Зобов’язання заявника (організаційно-технічні, фінансові та інвестиційні (ч. 12 ст. 25, ч. 4 ст. 27  ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»).
 12. Копія редакційного статуту ТРО, затверджена в установленому порядку, якщо ТРО нова (ст. 57 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»).

Додатково повідомляємо, що останні зміни в українському законодавстві, зокрема в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», призвели до правової колізії щодо Статуту, примірник якого не видається після державної реєстрації, а залишається у Реєстраційній службі, тоді як примірник Статуту є обов’язковим документом до подання для отримання ліцензії на мовлення. З метою врегулювання даного питання Національна рада звернулась за роз’ясненням до Міністерства юстиції України.

Ліцензійна документація (весь пакет документів) подається в прошитому, пронумерованому вигляді, скріплена печаткою (у разі наявності) та підписом відповідальної особи із супровідним листом та зазначенням переліку документів (додатків) або опису.

 

ІІ. Цифрове мовлення

Перелік документів та вимоги до них:

 1. Супровідний лист, який викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства відповідно  до   наказу  Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, яким затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах.
 2. Заява про видачу (продовження)  ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії (у разі наявності) (Див. Додаток № 1, внизу).
 3. Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку.
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності).
 5. Орієнтовний штатний розклад ТРО.
 6. Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» (Див. Додаток № 2, внизу).
 7. Інформацію про структуру власності:
  • 7.1 схематичне зображення структури власності, станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою (Див. Додаток № 3, внизу) ;
  • 7.2 відомості про власників істотної участі станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 2 (Див. Додаток № 4, внизу);
  • 7.3 відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 5 (Див. Додаток № 5, внизу);
  • 7.4 відомості про пов’язаних осіб станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 3 (Див. Додаток № 6, внизу);
  • 7.5 відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою декларації про майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, а також копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15).
 1. Відомості про зміни у структурі власності, складені за визначеною формою № 4 (Див. Додаток № 7, внизу).
 2. Копія свідоцтва або довідки про реєстрацію знаку для товарів і послуг (логотипу, позивних, тощо) (ч. 2 ст. 24, ч. 3 ст. 27 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
 3. Копія угоди з оператором телекомунікацій, завірена в установленому порядку (ч. 3 ст. 27  ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ч. 7 ст.27, ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про телекомунікації», ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про радіочастотний ресурс»).
 4. Зобов’язання заявника (організаційно-технічні, фінансові та інвестиційні (ч. 12 ст. 25, ч. 4 ст. 27  ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»).
 5. Копія редакційного статуту ТРО, затверджена в установленому порядку, якщо ТРО нова (ст. 57 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»).

Додатково повідомляємо, що останні зміни в українському законодавстві, зокрема в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», призвели до правової колізії щодо Статуту, примірник якого не видається після державної реєстрації, а залишається у Реєстраційній службі, тоді як примірник Статуту є обов’язковим документом до подання для отримання ліцензії на мовлення. З метою врегулювання даного питання Національна рада звернулась за роз’ясненням до Міністерства юстиції України.

Ліцензійна документація (весь пакет документів) подається в прошитому, пронумерованому вигляді, скріплена печаткою (у разі наявності) та підписом відповідальної особи із супровідним листом та зазначенням переліку документів (додатків) або опису.

 

ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ

Перелік документів та вимоги до них:

1. Супровідний лист, який викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, яким затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах.
2. Заява про переоформлення ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії (у разі наявності) (Див. Додаток № 8, внизу).
3. Відомості про зміни у структурі власності, складені за визначеною формою № 4 (Див. Додаток № 7, внизу).

Підставами для переоформлення ліцензії на мовлення можуть бути:
а) зміна організаційно-правової форми та умов діяльності ліцензіата;
б) наміри ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення та внести відповідні зміни до умов ліцензії;
в) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку із переходом від аналогового до цифрового мовлення;
г) необхідність внесення змін до умов ліцензії у зв’язку з переходом на суспільне телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»;
ґ) зміна відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником

Ліцензійна документація (весь пакет документів) подається в прошитому, пронумерованому вигляді, скріплена печаткою (у разі наявності) та підписом відповідальної особи із супровідним листом та зазначенням переліку документів (додатків) або опису.

 

ПРОДОВЖЕННЯ

Перелік документів та вимоги до них:

Для  продовження строку дії ліцензії на мовлення необхідно не раніше ніж за 210 днів  та  не  пізніше  ніж  за  180  днів  до закінчення  строку  дії ліцензії подати до Національної ради заяву про продовження ліцензії на мовлення відповідно до вимог статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

 1. Супровідний лист, який викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства відповідно  до   наказу  Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, яким затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах.
 2. Заява про видачу (продовження)  ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії (у разі наявності) (Див. Додаток № 1, внизу).
 3. Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку.
 4. Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності).
 5. Орієнтовний штатний розклад ТРО.
 6. Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» (Див. Додаток № 2, внизу).
 7. Інформацію про структуру власності:
  • 7.1 схематичне зображення структури власності, станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою (Див. Додаток № 3, внизу) ;
  • 7.2 відомості про власників істотної участі станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 2 (Див. Додаток № 4, внизу);
  • 7.3 відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 5 (Див. Додаток № 5, внизу);
  • 7.4 відомості про пов’язаних осіб станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 3 (Див. Додаток № 6, внизу);
  • 7.5 відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою декларації про майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, а також копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1298-15).
 1. Відомості про зміни у структурі власності, складені за визначеною формою № 4 (Див. Додаток № 7, внизу).
 2. Копія свідоцтва або довідки про реєстрацію знаку для товарів і послуг (логотипу, позивних, тощо) (ч. 2 ст. 24, ч. 3 ст. 27 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
 3. Копія угоди з оператором телекомунікацій та/або копія дозволу на експлуатацію РЕЗ, завірені в установленому порядку (ч. 3 ст. 27  ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ч. 7 ст.27, ч. 1 ст. 28 ЗУ «Про телекомунікації», ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про радіочастотний ресурс»).
 4. Зобов’язання заявника (організаційно-технічні, фінансові та інвестиційні (ч. 12 ст. 25, ч. 4 ст. 27  ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»).
 5. Копія редакційного статуту ТРО, затверджена в установленому порядку, якщо ТРО нова (ст. 57 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»).

Додатково повідомляємо, що останні зміни в українському законодавстві, зокрема в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», призвели до правової колізії щодо Статуту, примірник якого не видається після державної реєстрації, а залишається у Реєстраційній службі, тоді як примірник Статуту є обов’язковим документом до подання для отримання ліцензії на мовлення. З метою врегулювання даного питання Національна рада звернулась за роз’ясненням до Міністерства юстиції України.

Ліцензійна документація (весь пакет документів) подається в прошитому, пронумерованому вигляді, скріплена печаткою (у разі наявності) та підписом відповідальної особи із супровідним листом та зазначенням переліку документів (додатків) або опису.

 

АНУЛЮВАННЯ

Клопотання та вимоги до нього:

Клопотання про анулювання  ліцензії на мовлення у довільній формі з підписом керівника і печаткою компанії (у разі наявності).

 

 ДУБЛІКАТ

Перелік документів та вимоги до них:

 1. Супровідний лист, який викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства відповідно  до   наказу  Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, яким затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах.
 2. Заява про видачу дубліката ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії (у разі наявності) (Див. Додаток № 9, внизу).
 3. Пошкоджена ліцензія додається до заяви про видачу дубліката ліцензії на мовлення.
 1. У разі втрати ліцензії до заяви про видачу дубліката ліцензії на мовлення додається оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Ліцензійна документація (весь пакет документів) подається в прошитому, пронумерованому вигляді, скріплена печаткою (у разі наявності) та підписом відповідальної особи із супровідним листом та зазначенням переліку документів (додатків) або опису.

 

Контактні особи: Запорожець Людмила Миколаївна – начальник управління ліцензування,
тел. 044-234-98-43, l.zaporozhets@nrada.gov.ua.

Дні та години прийому:  щочетверга з 14.00 до 17.00.

Степневська Анна Валеріївна – заступник начальника управління – начальник відділу ліцензування телерадіомовлення, тел. 044-278-73-04, stepnevska@nrada.gov.ua

 

ЧАСТО ЗАПИТУЮТЬ (FAQ)

1. Протягом якого терміну розглядається заява на конкурс?

Відповідно до конкурсних умов та Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Конкурс   на отримання  ліцензії  оголошується  рішенням Національної   ради.   Повідомлення   про   проведення   конкурсу публікується   в   засобах   масової   інформації,   перелік  яких визначається Національною радою,  не пізніше ніж  за  60  днів  до закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії. Граничні  терміни  підбиття  підсумків  конкурсу не перевищують 60 днів  після  завершення  прийому  заяв  на видачу ліцензії.

2. Чи необхідно нотаріальне посвідчення статуту?

Так, відповідно до ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» необхідно надавати копії, затверджених у встановленому порядку установчих та статутних документів.

3. Документи необхідно подавати прошитими?

Так, заяву та відповідні документи необхідно прошивати та подавати зі супровідним листом.

4. Чи необхідно подавати відомості про структуру власності до заяви про видачу ліцензії на мовлення?

Так, потрібно. Відповідно до  ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та до розділу ІІІ Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності необхідно надавати станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою такі форми №: 2, 3, 5, схематичне зображення структури власності.

5. Чи обов’язково створювати редакційну раду в ТРО?

Так. Відповідно до  ч. 5 ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» установчі та/або статутні документи суб’єкта господарювання,  який  має  ліцензію  на мовлення або претендує на отримання такої ліцензії,  мають передбачати  створення  у  складі органів його   управління   спеціального   наглядового   органу (редакційної ради  тощо),  половина  складу  якого   призначається засновниками   або  власниками  телерадіоорганізації,  а  половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації.

Форми документів

 1. Додаток № 1 заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення
 2. Додаток № 2 програмна концепція
 3. Додаток № 3 схема власності
 4. Додаток № 4 (форма 2) відомості про учасників істотної участі
 5. Додаток № 5 (форма 5) відомості про кінцевих бенефіціарних власників
 6. Додаток № 6 (форма 3 ) відомості про пов’язаних осіб
 7. Додаток № 7 (форма 4) відомості про зміни у структурі власності
 8. Додаток № 8 заява про переоформлення ліцензії на мовлення
 9. Додаток № 9 заява про видачу дубліката
 10. Рекомендації щодо заповнення бланку програмної концепції мовлення
 11. Статистична інформація щодо чисельності населення України (за даними Державної служби статистики України)

 

Видача ліцензії на мовлення :
Назва документа Зразок документа
Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення

 

Завантажити .doc 50 KB
Програмна концепція

Рекомендації щодо заповнення бланку програмної концепції мовлення в новій редакції

Розподіл структурних елементів програмного наповнення у таблиці програмної концепції має бути представлений обсягом не менше 65% від загального обсягу мовлення (тобто не менше 15 год. 36 хв. - у разі, якщо загальний обсяг становить 24 год./добу).

Табличні показники повинні відображати виключно мінімальні обсяги жанрових передач та інших зазначених у таблиці елементів програмного наповнення.

Звертаємо увагу, що зменшення ліцензіатом в ефірі фактичних обсягів, вказаних в бланку програмної концепції, свідчитиме про недотримання телерадіокомпанією умов ліцензії, що є порушенням ч. 7 ст. 27 і ч. 8 ст. 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Збільшення обсягів запропонованих показників не є порушенням.

Колонка «мінімальний обсяг власного продукту» таблиці програмної концепції заповнюється в частині обсягу культурно-мистецьких, науково-просвітницьких та/або дитячих передач у разі наявності достатнього обсягу цих передач для збереження застосованого раніше зменшення ліцензійного збору.

Колонка «мінімальний обсяг національного продукту» заповнюється в частині обсягу дитячих та/або освітніх передач у разі наявності підстав для зменшення ліцензійного збору (обсяг не менш як 3 години на добу або не менш як 15 % загального обсягу мовлення, якщо останній становить менше 24 годин на добу).

Частка реклами регулюється Законом України «Про рекламу» і не потребує точного зазначення обсягу в бланку.

Нагадаємо, що всі показники в бланку програмної концепції рекомендовано вказувати у годинах та хвилинах на добу (або на тиждень у разі наявності протягом доби лише невеликих відрізків мовлення (якщо інше не передбачено конкурсними умовами на отримання ліцензії на мовлення)).

Частка програм власного виробництва не може перевищувати мінімальної частки національного аудіовізуального продукту. Сума мінімальної частки національного аудіовізуального продукту та максимальної частки аудіовізуальної продукції іноземного виробництва має дорівнювати загальному обсягу мовлення та становити 100 відсотків загального мовлення.

Рядок «Максимальні обсяги ретрансляції» передбачає зазначення обсягу передач та назву ліцензіата, програми якого телерадіоорганізація має намір ретранслювати в ефірі.

Формат мовлення визначається довільно за одним із двох чи обома такими критеріями:

 - за цільовою аудиторією (сімейний, дитячий, чоловічий, жіночий тощо);

 - за тематичним спрямуванням програм (спортивний, музичний, суспільно-політичний, релігійний, фільмопоказ, інформаційний, інформаційно-просвітницький, розважально-інформаційний, інформаційно-культурологічний, розважально-культурологічний, інформаційно-розважальний тощо).

 При визначенні жанрів програм та передач рекомендовано керуватися такими характеристиками:

 • інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі характеризуються актуальністю інформації та поняттям “інформаційний привід”, привертають увагу до поточної інформації (брифінг, дискусія, журналістське розслідування, інтерв’ю, новини, репортаж, тощо);
 • культурно-мистецькі передачі присвячуються мистецтву та його історії, окремим напрямам,  діячам та особистостям, які діяли чи діють у різних галузях художньої творчості;
 • науково-просвітницькі передачі відрізняються особливістю інформації, яка полягає в послідовному викладенні наукових даних з елементами естетичного та емоційного характеру (навчальні передачі, передачі, що інформують про найважливіші події у світі науки і техніки, пропагують останні наукові досягнення, розповідають про новітні винаходи тощо);
 • освітні передачі спрямовані на розумово-пізнавальну і творчу діяльність з отриманням знань, умінь та навичок або їх вдосконаленням в різних галузях науки, техніки, культури, мистецтва тощо з метою максимального засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці (в тому числі передачі, що містять аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію);
 • розважальні передачі поєднують в собі ознаки гумору, гри, розраховані на емоційну реакцію аудиторії, пов’язану з отриманням позитивних емоцій емоцій (реаліті-шоу, ток-шоу, вікторини, шоу тощо);
 • дитячі передачі та аудіо твори, розраховані на дитячу аудиторію, створюються з урахуванням тематичних, психічних та емоційних вікових особливостей дитячої аудиторії (дошкільного, шкільного, підліткового та юнацького віку), за змістом чітко зорієнтовані на вказану вище аудиторію; головними формами дитячої радіопродукції є аудіовізуальні твори, жанрові передачі (спортивні, музичні, пізнавальні, розважальні), дитячі радіовистави, постановки тощо;
 • підбірка музичних творів – музичні твори які підібрані за довільно обраною тематикою телерадіоорганізацїі і не належать до певної передачі;
 • фільмопоказ – демонстрація в ефірі поза межами передачі фільмів будь-якого виду та жанру;
 • передачі іншого тематичного спрямування – передачі, які не відносяться до жодного зі структурних елементів програмного наповнення (релігійні, спортивні, тощо).

 Радіомовникам запропоновано два зразки заповнення бланку залежно від того, яку частку пісень офіційними мовами Європейського  Союзу ними обрано для трансляції:

 - не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та  22.00;

 - менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а також менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та  22.00.

При заповненні бланку програмної концепції необхідно звернути увагу на Постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1014 «Про внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги». Зокрема, Методика передбачає умови та обсяги зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору, а саме:

 • ліцензійний збір зменшується на 30 відсотків, якщо телерадіоорганізація у програмному наповненні використовує переважно (понад 80 відсотків загального обсягу мовлення) програми вітчизняного виробництва та/або дитячі, освітні програми вітчизняного виробництва обсягом не менш як 3 години на добу, або не менш як 15 відсотків загального обсягу мовлення, якщо останній становить менш як 24 години на добу, у розрахунок ліцензійного збору враховується тільки одна знижка;
 • ліцензійний збір збільшується на 30 відсотків, якщо частка програм іноземного виробництва в загальному обсязі мовлення становить понад 30 відсотків.

Знижка (надбавка) надається за умови наявності підстав для усієї програмної концепції мовлення, а не її частини.

Звертаємо увагу, що бланк є єдиним для радіомовлення і телебачення, тому при заповненні програмної концепції для телевізійного мовлення в таблиці щодо обсягу пісень необхідно проставляти прочерки.

 

Завантажити .docx 18 KB
Схема власності

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» заявник на видачу (продовження) ліцензії надає наступні документи:

 • Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії
 • Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку
 • Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності)
 • Орієнтовний штатний розклад ТРО
 • Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 цього Закону
 • Інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги
Завантажити .docx 209 KB
Форма 2 відомості про учасників істотної участі

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» заявник на видачу (продовження) ліцензії надає наступні документи:

 • Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії
 • Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку
 • Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності)
 • Орієнтовний штатний розклад ТРО
 • Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 цього Закону
 • Інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги
Завантажити .xlsx 12 KB
Форма 5. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників
Завантажити .xlsx 12 KB
Форма 4. Відомості про зміни у структурі власності
Завантажити .xlsx 11 KB
Форма 3. Відомості про пов'язаних осіб
Завантажити .xlsx 12 KB
Заява про видачу дубліката
Завантажити .doc 30 KB
Переоформлення :
Назва документа Зразок документа
Заява про переоформлення ліцензії на мовлення
Завантажити
Форма 4. Відомості про зміни у структурі власності
Завантажити .xlsx 11 KB
Анулювання :
Назва документа Зразок документа
Клопотання про анулювання (подається у довільній формі з підписом керівника і печаткою компанії)
Завантажити .docx 13 KB
Універсальні зразки пакетів документів на ліцензування :
Назва документа Зразок документа
Зразок пакета документів на видачу, продовження та переоформлення ліцензії на багатоканальне мовлення
Завантажити .zip 20 MB
Зразок пакета документів на видачу, продовження та переоформлення ліцензії на ефірне мовлення

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» заявник на видачу (продовження) ліцензії надає наступні документи:

 • Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення з підписом керівника і печаткою компанії
 • Копії установчих та статутних документів, завірених у встановленому порядку
 • Копія свідоцтва про реєстрацію ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності (в разі наявності)
 • Орієнтовний штатний розклад ТРО
 • Програмна концепція мовлення ТРО відповідно до вимог ст. 28 цього Закону
 • Інформацію про учасника, що володіє істотною участю, та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та провайдера програмної послуги
Завантажити .zip 20 MB
Калькулятор базового ліцензійного збору
Тип переоформлення *
Зміни, які не впливають на розмір ліцензійного збору
*Поля, обов'язкові для заповнення
**Звертаємо вашу увагу, що сума ліцензійного збору – орієнтовна і не враховує умов та обсягу зменшення або збільшення, що впливають на розмір ліцензійного збору.
***Зміни, які впливають на розмір ліцензійного збору, прораховуються з урахуванням всіх раніше сплачених коштів, що відображені у рахунках на сплату.

Запорожець
Людмила Миколаївна

Начальник управління ліцензування (044) 234-98-43 l.zaporozhec@nrada.gov.ua