Мова ненависті онлайн: регуляторний орган у сфері медіа Бельгії (CSA) запроваджує нові правові зобов’язання для соціальних медіа та онлайн-платформ

23.03.2020

Методичні рекомендації передбачають розширення компетенції та підвищення відповідальності онлайн-платформ і соціальних мереж

Зважаючи на актуальні тенденції, що спостерігаються в багатьох європейських країнах, як от Німеччина, Франція, регуляторний орган у сфері медіа Бельгії (CSA, Валлонія, Брюссель) 5 лютого 2020 року опублікував Методичні рекомендації, положення яких закликають законодавчий орган франкомовної громади Бельгії запровадити обгрунтовані заходи протидії мові ненависті в мережі Інтернет.  

Методичні рекомендації містять:

  • стислий виклад поточного стану в умовах змінного медіасередовища, що сприяє створенню й поширенню громадянами контенту, в тому числі мови ненависті;
  • аналіз актуальних європейських механізмів протидії шкідливому онлайн-контенту, а також огляд заходів, що запроваджуються або вже схвалені іншими країнами-членами ЄС (Італія, Ірландія, Франція, Німеччина);
  • пропозиції щодо запровадження низки регуляторних заходів.

На думку CSA, відповідальність, яку наразі несуть онлайн-платформи, занадто обмежена, враховуючи значимість тієї ролі, яку вони відіграють у поширенні мови ненависті серед молоді. І хоча діяльність платформ обміну відео входить до сфери регулювання (аудіовізуальний сектор) відповідно до положень оновленої Директиви ЄС (Директива про аудіовізуальні медіа послуги, AVMSD), це не стосується соціальних мереж, форумів і постів. Враховуючи все більшу схильність молодих людей до використання мови ненависті на онлайн-платформах і в соціальних мережах, а також беручи до уваги той факт, що наявна правова база не дає змоги ефективно й оперативно реагувати на подібні явища, регуляторний орган у сфері медіа Бельгії закликає відповідні органи Федерації Валлонії та Брюсселю ухвалити нормативно-правовий акт щодо створення нової інституції співрегулювання, яка закладе майбутні підвалини європейської правової системи із цієї проблематики.

 Зокрема, CSA веде мову про запровадження таких заходів, як:

  • прозорі та зрозумілі умови користування сервісами;
  • надання докладної інформації щодо використання сервісів неповнолітніми;
  • прозора, детальна і зрозуміла інформація щодо наявного механізму підзвітності, повідомлень, можливих санкцій та системи модерації контенту;
  • наявність процедури звітування і представлення повідомлень, а також вилучення явно незаконного контенту протягом 24 годин;
  • подання раз у півроку звіту до регуляторного органу у сфері медіа;
  • закріплення за певною територією відповідальної особи.

Нові правила будуть застосовуватися до будь-якої онлайн-платформи з обміну контенту, яка надає свої послуги у франкомовних регіонах Бельгії та у двомовній частині Брюсселю, а також стосуються щонайменше 20% користувачів цього географічного регіону.

CSA буде забезпечувати моніторинг і контроль за дотриманням правил, а також отримає повноваження накладати адміністративні штрафи на порушників (в обсязі від 4% річного доходу за попердній фінансовий рік).

У разі недотримання зобов’язань певними операторами онлайн-платформ можуть застосовуватися відповідні санкції в рамках кримінального законодавства.

Методичні рекомендації перекликаються із положеннями закону про протидію дезінформації Німеччини (NetzDG) і нормами законопроєкту Франції щодо протидії ненависті в онлайн-світі (Avia), який перебуває на етапі обговорення у французькому парламенті. Водночас у Великій Британії після публічних обговорень Білої книги (White paper[1]) щодо шкідливого онлайн-контенту було ухвалено рішення про те, що регуляторний орган у сфері медіа Великої Британії  Ofcom відповідатиме за регулювання Інтернету і матиме право застосовувати до керівників інтернет-організацій санкції кримінального законодавства в разі порушення прав користувачів через наявність на їхніх ресурсах шкідливого або нелегального контенту.

[1] Біла книга (White paper) – офіційний урядовий документ, що надається Палаті громад Британського Парламенту.

Джерело – офіційний вебсайт CSA