Національна рада не підтримала проєкт Кодексу України про адміністративні проступки - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Сайт закрито. Офіційний сайт знаходиться за адресою webportal.nrada.gov.ua

Національна рада не підтримала проєкт Кодексу України про адміністративні проступки

Розглянувши підготовлений Міністерством юстиції проєкт Кодексу України про адміністративні проступки, Національна рада вирішила не підтримати його і висловити свої зауваження до нього. Відповідне рішення було ухвалене регуляторним органом 23 грудня.
 
Проєкт Кодексу України про адміністративні проступки (КУпАП ) містить низку недоліків і неузгодженостей, які унеможливлюють діяльність Національної ради в частині виконання нею своїх наглядових повноважень у сфері телерадіомовлення.
 
У пояснювальній записці до проєкту сказано, що цей акт розроблено задля створення умов для забезпечення правопорядку в суспільстві та реалізації принципу верховенства права в адміністративних відносинах, що виникають між фізичними і юридичними особами, з одного боку, та публічною адміністрацією (органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами), з іншого. Фактично проєктом пропонується об’єднання в КУпАП усіх норм, які передбачають склади адміністративних проступків. Положення щодо відповідальності за адміністративні проступки будуть вилучені з інших нормативно-правових актів, у тому числі підзаконних.
 
Водночас сфера телерадіомовлення має низку особливостей, які унеможливлюють регуляцію порядку накладання санкцій і визначення їх видів окремим нормативно-правовим актом.
 
Положення проєкту Кодексу, що визначають Національну раду адміністративним органом, який має право розглядати справи про адміністративний проступок, і відповідні норми щодо процедури розгляду скарг унеможливлюють процедуру нагляду і контролю та принципи діяльності Національної ради як єдиного державного регулятора у сфері телебачення і радіомовлення. Ці новели неможливо впровадити через неузгодженість із Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
Крім того, об’єднання в КУпАП усіх норм, які передбачають склади адміністративних проступків, унеможливлює виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині реформування регуляції медіа. Адже імплементація у національне законодавство норм Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги передбачає закріплення на законодавчому рівні оновленого комплексу правових норм у галузі аудіовізуальних медіа, який би відповідав європейським стандартам і сучасному рівню технологічного розвитку, удосконалив державне регулювання галузі, а також затвердив на рівні закону порядок накладення санкцій і їх види.
 
Викликає також занепокоєння вилучення із чинного КУпАП таких статей, як «Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів» та «Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу». Національна рада не погоджується з такими необґрунтованими змінами, оскільки в регулятора фактично зникає функція нагляду за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній і референдумів, передбачена статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
У проєкті Кодексу нечітко виписані і норми щодо такого виду стягнення, як позбавлення права займатися певною діяльністю.
 
Національна рада у своїх зауваженнях звернула увагу на системну невідповідність норм проєкту Кодексу законодавству у сфері телерадіомовлення, неможливість виконання положень Процедурної частини проєкту Кодексу, відсутність ключових статей в Особливій частині, пов’язаних із діяльністю Національної ради в частині наглядових повноважень. Саме тому  Національна рада не підтримла проєкт Кодексу і вважає недопустимим регулювання положеннями Кодексу порядку накладання санкцій, їх виду, повноважень Національної ради та сфери телебачення і радіомовлення в цілому.
 
Докладніше ознайомитися із зауваженнями Національної ради до проєкту Кодексу.
 
Зауваження Національної ради до проєкту акта будуть надіслані до Міністерства юстиції України.
 
 
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше