Національна рада не підтримала проєкт Кодексу України про адміністративні проступки - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада не підтримала проєкт Кодексу України про адміністративні проступки

Розглянувши підготовлений Міністерством юстиції проєкт Кодексу України про адміністративні проступки, Національна рада вирішила не підтримати його і висловити свої зауваження до нього. Відповідне рішення було ухвалене регуляторним органом 23 грудня.
 
Проєкт Кодексу України про адміністративні проступки (КУпАП ) містить низку недоліків і неузгодженостей, які унеможливлюють діяльність Національної ради в частині виконання нею своїх наглядових повноважень у сфері телерадіомовлення.
 
У пояснювальній записці до проєкту сказано, що цей акт розроблено задля створення умов для забезпечення правопорядку в суспільстві та реалізації принципу верховенства права в адміністративних відносинах, що виникають між фізичними і юридичними особами, з одного боку, та публічною адміністрацією (органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами), з іншого. Фактично проєктом пропонується об’єднання в КУпАП усіх норм, які передбачають склади адміністративних проступків. Положення щодо відповідальності за адміністративні проступки будуть вилучені з інших нормативно-правових актів, у тому числі підзаконних.
 
Водночас сфера телерадіомовлення має низку особливостей, які унеможливлюють регуляцію порядку накладання санкцій і визначення їх видів окремим нормативно-правовим актом.
 
Положення проєкту Кодексу, що визначають Національну раду адміністративним органом, який має право розглядати справи про адміністративний проступок, і відповідні норми щодо процедури розгляду скарг унеможливлюють процедуру нагляду і контролю та принципи діяльності Національної ради як єдиного державного регулятора у сфері телебачення і радіомовлення. Ці новели неможливо впровадити через неузгодженість із Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
Крім того, об’єднання в КУпАП усіх норм, які передбачають склади адміністративних проступків, унеможливлює виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині реформування регуляції медіа. Адже імплементація у національне законодавство норм Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги передбачає закріплення на законодавчому рівні оновленого комплексу правових норм у галузі аудіовізуальних медіа, який би відповідав європейським стандартам і сучасному рівню технологічного розвитку, удосконалив державне регулювання галузі, а також затвердив на рівні закону порядок накладення санкцій і їх види.
 
Викликає також занепокоєння вилучення із чинного КУпАП таких статей, як «Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів» та «Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб’єкта виборчого процесу». Національна рада не погоджується з такими необґрунтованими змінами, оскільки в регулятора фактично зникає функція нагляду за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній і референдумів, передбачена статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
 
У проєкті Кодексу нечітко виписані і норми щодо такого виду стягнення, як позбавлення права займатися певною діяльністю.
 
Національна рада у своїх зауваженнях звернула увагу на системну невідповідність норм проєкту Кодексу законодавству у сфері телерадіомовлення, неможливість виконання положень Процедурної частини проєкту Кодексу, відсутність ключових статей в Особливій частині, пов’язаних із діяльністю Національної ради в частині наглядових повноважень. Саме тому  Національна рада не підтримла проєкт Кодексу і вважає недопустимим регулювання положеннями Кодексу порядку накладання санкцій, їх виду, повноважень Національної ради та сфери телебачення і радіомовлення в цілому.
 
Докладніше ознайомитися із зауваженнями Національної ради до проєкту Кодексу.
 
Зауваження Національної ради до проєкту акта будуть надіслані до Міністерства юстиції України.
 
 
Подати запит
на публічну інформацію
Детальніше